|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Lợi nhuận Viettel Post giảm 74% trong quý I, có hơn 2.300 tỷ đồng tiền nhàn rỗi

07:59 | 04/05/2023
Chia sẻ
Cuối quý I, Viettel Post có 2.338 tỷ đồng tiền, tiền gửi ngân hàng chiếm 45% tài sản. Ba tháng đầu năm, công ty thu về gần 30 tỷ đồng lãi tiền gửi.

Theo BCTC hợp nhất quý I của Tổng CTCP Bưu chính Viettel (Viettel Post - Mã: VTP), doanh thu thuần ghi nhận khoảng 4.772 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ. Biên lãi gộp đạt 3,7%, cải thiện hơn so với con số 3,1% của quý I/2022.

Trong kỳ, các chi phí như bán hàng, tài chính đều tăng. Đặc biệt, chi phí quản lý doanh nghiệp ghi nhận mức tăng 75% lên 91 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí nhân công tăng.

Trừ đi hết chi phí, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 76 tỷ đồng, giảm 74% so với cùng kỳ do tăng chi phí vận hành và chi phí nhân công để tăng chất lượng dịch vụ.

Năm nay, Viettel Post đặt mục tiêu 376 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, sau ba tháng, doanh nghiệp đã thực hiện được 20% chỉ tiêu lợi nhuận.

 Nguồn: Lâm Anh tổng hợp từ BCTC của Viettel Post.

Về tình hình tài chính, cuối quý I, tổng tài sản của Viettel Post đạt 5.248 tỷ đồng, giảm 8% so với đầu năm. Khoản tiền, tương đương tiền, tiền gửi có kỳ hạn khoảng 2.338 tỷ đồng, chiếm 45% tài sản. Ba tháng đầu năm, công ty nhận về gần 30 tỷ đồng tiền lãi.

Chiếm tỷ trọng lớn thứ hai trong cơ cấu tài sản của Viettel Post là khoản phải thu ngắn hạn với 1.919 tỷ đồng. Song khoản này không được thuyết minh chi tiết trong BCTC.

Một điểm giao nhận hàng hoá của Viettel Post. (Ảnh: Lâm Anh).

Về cơ cấu nguồn vốn, tại ngày 31/3, tổng nợ vay của công ty hơn 1.344 tỷ đồng, hoàn toàn là nợ vay ngắn hạn từ hai ngân hàng là BIDV (795 tỷ đồng) và MB (549 tỷ đồng). Chi phí lãi vay ba tháng là hơn 15 tỷ.

Cuối kỳ, vốn chủ sở hữu của Viettel Post đạt 1.453 tỷ đồng bao gồm 1.132 tỷ đồng vốn góp chủ sở hữu và 301 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Xét về dòng tiền, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của công ty ghi nhận âm 172 tỷ đồng trong quý I do tăng mạnh các khoản phải trả. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư dương 7 tỷ đồng, dòng tiền từ hoạt động tài chính dương 47 tỷ đồng. Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ âm 118 tỷ đồng.

Lâm Anh

Chuyên gia FIDT đưa ra ba kịch bản hút tiền của NHNN
FIDT cho rằng NHNN sẽ tiếp tục hút thanh khoản đến khi chạm mục tiêu về tỷ giá hoặc chạm giới hạn về ưu tiên nền thanh khoản hỗ trợ kinh tế.