|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Tracodi muốn mua lại trước hạn 240 tỷ đồng trái phiếu

10:08 | 15/03/2023
Chia sẻ
Tracodi dự kiến mua lại một phần trong lô trái phiếu trị giá 500 tỷ đồng đã được phát hành vào ngày 28/12/2021 với kỳ hạn 36 tháng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo với lãi suất áp dụng là 11,5%/năm.

Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Tracodi - Mã: TCD) vừa thông qua chủ trương mua lại trước hạn 240.000 trong tổng 500.000 trái phiếu đang lưu hành có mã TCDH2124002. Mệnh giá trái phiếu là 1 triệu đồng/trái phiếu.

Thời gian dự kiến mua lại là 29/3 với giá mua lại bằng mệnh giá trái phiếu cộng với lợi suất nắm giữ trái phiếu.

Trước đó, lô trái phiếu trị giá 500 tỷ đồng có mã TCDH2124002 đã được Tracodi phát hành thành công vào ngày 28/12/2021 với kỳ hạn 36 tháng, đáo hạn ngày 28/12/2024. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo. Mục đích phát hành nhằm tăng quy mô vốn.

Lãi suất áp dụng là 11,5%/năm. Trái phiếu do Chứng khoán Thủ Đô tư vấn phát hành và đăng ký lưu ký. 

Tính đến cuối năm 2022, Tracodi đi vay tổng cộng 2.658 tỷ đồng, chiếm 27% tổng nguồn vốn, đa số là đi vay từ các ngân hàng và tổ chức tài chính.

Ở diễn biến khác, trong tháng 2, HĐQT Tracodi đã điều chỉnh mục đích sử dụng vốn trong đợt phát hành 50 triệu cổ phiếu riêng lẻ trong năm 2022, tổng số tiền thu được là 1.000 tỷ đồng.

Trong đó, Tracodi giảm 120 tỷ đồng cho việc thực hiện hợp đồng giữa công ty và Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Năng lượng Thành Nguyên còn 30 tỷ đồng. Đồng thời dùng 120 tỷ đồng đó cho mục đích mới là bổ sung vốn lưu động, bao gồm thanh toán các khoản vay đến hạn, lãi phải trả cho các tổ chức tín dụng, lãi hợp tác kinh doanh, công nợ phải trả cho các đơn vị, các chi phí liên quan đến hoạt động của công ty,… Các mục đích còn lại không thay đổi so với kế hoạch ban đầu.

Năm 2022, doanh thu thuần của Tracodi đạt gần 2.945 tỷ đồng, giảm 5% so với năm trước đó. Công ty báo lãi sau thuế hơn 365 tỷ đồng, tăng 9%, tương đương thực hiện được 72% kế hoạch năm.

Minh Hằng

Bài 4: Giải bài toán phát triển hạ tầng bằng mô hình quỹ đầu tư
Theo đánh giá của World Bank, thực hiện hiệu quả các dự án đầu tư công trọng điểm là một chìa khóa giúp kinh tế Việt Nam tăng trưởng trong cả ngắn và dài hạn. Tuy nhiên, giải ngân đầu tư công nhiều năm nay tồn tại nhiều vấn đề chưa được giải quyết dứt điểm, khiến nhiều dự án chậm tiến độ, đội vốn, gây hao tổn nguồn lực và làm giảm năng lực cạnh tranh quốc gia.