Doanh nghiệp

Tiêu thụ Bia lon Lager tăng mạnh, công ty thành viên của Sabeco tại Miền Trung báo lãi quý II tăng 40%

14:52 | 11/07/2019

Chia sẻ

6 tháng đầu năm, SMB đạt 116 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 45% so với cùng kỳ và hoàn thành 77% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung (Mã: SMB) – thành viên của Sabeco vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2019 với kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Theo báo cáo vừa công bố cho thấy, doanh thu trong quý II/2019 của SMB tăng 19% so với cùng kỳ, đặt mức 466 tỉ đồng. Trong khi giá vốn chỉ tăng 18% cùng với các chi phí khác ổn định giúp lợi nhuận sau thuế của SMB tăng đến 39,5% so với cùng kỳ năm trước, đạt mức 64 tỉ đồng.

Theo giải trình của SMB, lợi nhuận quý II  tăng chủ yếu nhờ vào lượng tiêu thụ bia, chủ yếu từ Bia lon Lager 330ml tăng 5,62 triệu lít, giúp lợi nhuận gộp tăng 19,15 tỉ đồng.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, Bia Sài Gòn – Miền Trung đạt tổng doanh thu 847 tỉ đồng, tăng 20,9%; lợi nhuận trước thuế đạt 116 tỉ đồng, tăng 45%; lợi nhuận sau thuế đạt 105 tỉ đồng, tăng 40,5 tỉ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, kết quả đạt được của SMB vượt xa kỳ vọng của HĐQT công ty khi hoàn thành tới hơn 77% kế hoạch lợi nhuận cả năm sau 6 tháng. Trước đó, tại đại hội diễn ra vào tháng 3/2019, HĐQT chỉ trình cổ đông thông qua kế hoạch lợi nhuận trước thuế 150 tỉ đồng, giảm 14,4% so với thực hiện 2018.

Bia Sài Gòn Miền Trung được thành lập trên cơ sở hợp nhất 03 đơn vị: Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Quy Nhơn, Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Phú Yên, Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Đak Lak theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hợp nhất ngày 20/9/2008 và chính thức hoạt động từ ngày 01/10/2008.  

Hiện Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, Mã: SAB) đang là cổ đông lớn nhất sở hữu 32,2% vốn tại Bia Sài Gòn - Miền Trung. Sabeco vẫn đang để ngỏ khả năng tăng thêm sở hữu tại đây.

Tại thời điểm 30/6, tổng nguồn vốn của Bia Sài Gòn - Miền Trung đạt 805 tỉ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Trong đó, vốn chủ sở hữu đạt 298,5 tỉ đồng, tương đương 29,85 triệu cp đang lưu hành.  

Hoàng Trung