Thời sự

Thông qua dự toán NSNN 2019: Bội chi 222.000 tỷ đồng, tương đương 3,6% GDP

15:18 | 09/11/2018

Chia sẻ

Dự toán NSNN năm 2019 vừa được Quốc hội thông qua. Theo đó, tổng số thu NSNN 2019 là hơn 1,411 triệu tỷ đồng; tổng chi là hơn 1,633 triệu tỷ đồng. Mức bội chi NSNN là 222.000 tỷ đồng, tương đương 3,6% GDP. Tổng mức vay của NSNN là 425.252 tỷ đồng.

Chiều 9/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 với 86,19% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.

Theo đó, Nghị quyết quyết nghị thông qua dự toán NSNN năm 2019 với nội dung cụ thể như sau: Tổng số thu NSNN là hơn 1,411 triệu tỷ đồng. Tổng số chi NSNN là hơn 1,633 triệu tỷ đồng. Mức bội chi NSNN là 222.000 tỷ đồng, tương đương 3,6% tổng sản phẩm trong nước (GDP). Tổng mức vay của NSNN là 425.252 tỷ đồng.

thong qua du toan nsnn 2019 boi chi 222000 ty dong tuong duong 36 gdp
Quốc hội thông qua dự toán NSNN 2019: Bội chi 222.000 tỷ đồng, tương đương 3,6% GDP. Ảnh minh họa.

Về sử dụng nguồn kinh phí còn lại và chuyển nguồn kinh phí thường xuyên của ngân sách Trung ương năm 2017, Nghị quyết nêu rõ, cho phép sử dụng 10.380 tỷ đồng kinh phí còn lại của ngân sách Trung ương năm 2017 để xử lý cho các nhiệm vụ: Bù giảm thu cân đối ngân sách Trung ương là 5.894 tỷ đồng; hỗ trợ bù giảm thu cân đối ngân sách địa phương là 2.815 tỷ đồng; hỗ trợ một số địa phương thiếu nguồn thực hiện chính sách tiền lương là 1.671 tỷ đồng. Số kinh phí này quyết toán vào chi NSNN năm 2017.

Giao Chính phủ rà soát khoản kinh phí 12.254,9 tỷ đồng theo Tờ trình ngày 18/10/2018 của Chính phủ để sử dụng đến hết niên độ ngân sách năm 2018 và quyết toán vào NSNN năm 2018. Trường hợp không giải ngân hết, thực hiện hủy dự toán theo quy định.

Nghị quyết cũng cho biết, tổng mức phát hành trái phiếu Chính phủ năm 2019 không quá 40.000 tỷ đồng để đầu tư cho các chương trình, dự án đủ thủ tục đầu tư theo quy định.

Nghị quyết nêu rõ, Chính phủ cần kiểm soát chặt chẽ bội chi ngân sách nhà nước, bội chi ngân sách địa phương và mức vay nợ của ngân sách địa phương; có biện pháp tích cực để giảm bội chi và giám sát việc vay, sử dụng vốn vay và trả nợ, nhất là đối với các hiệp định vay mới, vay nước ngoài, vay có bảo lãnh của Chính phủ nhằm bảo đảm không vượt quá giới hạn về trần nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài của quốc gia.

Bên cạnh đó, các nguồn thu từ hoạt động xổ số vẫn tiếp tục được chi cho đầu tư phát triển, nhất là lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế công lập, xây dựng nông thôn mới...

Nghị quyết cũng cho biết, từ ngày 1/7/2019 thực hiện điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ 1,39 triệu đồng/tháng lên 1,49 triệu đồng/tháng; đồng thời điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định (đối tượng do NSNN bảo đảm) và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng bằng mức tăng lương cơ sở.

Xem thêm

Khánh Hà