|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Thị trường hối đoái (Foreign exchange market – Forex) là gì? Các công cụ trên thị trường

15:09 | 20/08/2019
Chia sẻ
Thị trường hối đoái (tiếng Anh: Foreign exchange market – Forex) là thị trường diễn ra các hoạt động giao dịch mua bán các loại ngoại tệ, các phương tiện thanh toán có giá trị ngoại tệ.
Forex21

Hình minh hoạ (Nguồn: weswap)

Thị trường hối đoái

Khái niệm 

Thị trường hối đoái hay thị trường ngoại hối hay thị trường ngoại tệ trong tiếng Anh gọi là Foreign exchange market – Forex hay Exchange market.

Thị trường hối đoái là thị trường diễn ra các hoạt động giao dịch mua bán các loại ngoại tệ, các phương tiện thanh toán có giá trị ngoại tệ, đồng thời là nơi hình thành tỉ giá hối đoái theo quan hệ cung cầu.

Thị trường hối đoái là thị trường trong đó các đồng tiền quốc gia được trao đổi với nhau và tỉ giá hối đoái được xác định, hay nói cách đơn giản là thị trường để đổi đồng tiền trong nước lấy đồng tiền nước ngoài và ngược lại. 

Thị trường hối đoái là cần thiết vì các nước tham gia vào thương mại, đầu tư và vay nợ quốc tế đều có đồng tiền quốc gia riêng của mình và họ phải đổi chúng lấy đồng tiền của các nước bạn hàng để hoàn tất các giao dịch. (Theo Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Các chế độ tỉ giá hối đoái

- Chế độ tỉ giá hối đoái thả nổi hoàn toàn: Nếu chính phủ quyết định để cho thị trường hối đoái tự do hoạt động và không cần can thiệp vào diễn biến của thị trường. Trong trường hợp này, chúng ta nói chính phủ thực hiện chế độ tỉ giá hối đoái thả nổi hoàn toàn. 

- Chế độ tỉ giá hối đoái thả nổi có quản lí: Nếu chính phủ quyết định can thiệp để ổn định thị trường hối đoái, nhưng không qui định tỉ giá hối đoái, chúng ta nói chính phủ áp dụng chế độ tỉ giá hối đoái thả nổi có quản lí

- Chế độ tỉ giá hối đoái cố định: Nếu chính phủ can thiệp vào thị trường hối đoái bằng cách qui định tỉ giá hối đoái, chúng ta nói chính phủ thực hiện chế độ tỉ giá hối đoái cố định (có thể hoàn toàn hoặc có điều chỉnh). (Theo Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Các công cụ trên thị trường hối đoái

Hoạt động trên thị trường hối đoái với các công cụ của nó là 

- Hợp đồng giao ngay (Spot)

- Hợp đồng giao kì hạn (Forward)

- Hợp đồng giao hoán đổi (Swap)

- Các hợp đồng quyền chọn (Option)

Nhờ đó đáp ứng nhu cầu ngoại tệ cho các đơn vị tổ chức. Đồng thời làm cho thị trường hối đoái đi vào nề nếp ổn định.

Những thị trường hối đoái lớn trên thế giới

Thị trường hối đoái là thị trường phi tập trung. Hiện nay có ba thị trường hối đoái lớn nhất thế giới là London, Tokyo, New York. Thị trường hối đoái có qui mô giao dịch trong một ngày trên một nghìn tỉ đôla. Vì vậy, thị trường này tác động rất lớn đến tình hình kinh tế của các nước đang phát triển.

Các đồng tiền mạnh, có tính chuyển đổi cao được giao dịch nhiều nhất là Đôla Mỹ, Yên Nhật Bản, Mác Đức. 

(Theo Thị trường Chứng khoán – Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, NXB Thống kê)

Diệu Nhi

TGĐ Hoà Phát: Tiêu thụ thép quý IV có thể chỉ tăng nhẹ
Ông Nguyễn Việt Thắng, Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Hoà Phát giai đoạn quý IV, tiêu thụ thép sẽ tốt lên nhưng không nhiều do nền kinh tế vẫn tương đối xấu. Để có sự thay đổi đột biến, ngành phải chờ khi nào nền kinh tế phục hồi mạnh, bất động sản và chế biến chế tạo đi lên.