|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Tập đoàn Cao su: Lợi nhuận chủ yếu từ bán gỗ, vọn vẻn 4% đến từ cao su

10:18 | 09/08/2016
Chia sẻ
Nửa đầu năm 2016, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đạt 1.218 tỷ đồng lợi nhuận nhưng chỉ có 44 tỷ đến từ kinh doanh mủ cao su.

Báo cáo Tái cơ cấu doanh nghiệp, tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam cho biết, trong 6 tháng qua, giá bán cao su bình quân của Tập đoàn chỉ đạt 28,3 triệu đồng/tấn, giảm 4,4 triệu đồng/tấn.

Tính đến thời điểm 30/6/2016, Tập đoàn đã tiêu thụ được 110.315 tấn cao su các loại, ước đạt 34,5% kế hoạch năm. Với giá bình quân là 28,3 triệu đồng/tấn, lợi nhuận trên mỗi tấn cao su ước đạt 500 nghìn đồng tấn; doanh thu cao su 6 tháng ước đạt 3.117 tỷ đồng; lợi nhuận cao su ước đạt 43,9 tỷ đồng.

Ở các nhóm ngành khác, tổng doanh thu ước đạt 5.325 tỷ đồng, trong đó, doanh thu ngành gỗ là 2.418 tỷ đồng; ngành công nghiệp cao su là 806,7 tỷ đồng; khu công nghiệp là 870,7 tỷ đồng; thuỷ điện đạt 153,9 tỷ đồng; ngành khác đạt 225 tỷ đồng; tài chính, liên doanh, liên kết... ước đạt: 851 tỷ đồng. Lợi nhuận ước đạt 614 tỷ đồng.

Như vậy, trong 6 tháng đầu năm 2016, tổng doanh thu của Tập đoàn ước đạt 8.442 tỷ đồng, đạt 46,8% kế hoạch năm. Trong đó, doanh thu cao su: 3.117 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 1.218 tỷ đồng, đạt 54% kế hoạch năm. Trong đó, lợi nhuận cao su là 43,9 tỷ đồng, chỉ đóng góp 4% lợi nhuận cho Tập đoàn. Cũng trong nửa năm này, Tập đoàn nộp ngân sách ước đạt 721,2 tỷ đồng, đạt 67,3% kế hoạch năm.

tap doan cao su loi nhuan chu yeu tu ban go von ven 4 den tu cao su
tap doan cao su loi nhuan chu yeu tu ban go von ven 4 den tu cao su

Giải pháp nào cho doanh nghiệp Việt nâng cao năng lực cạnh tranh, sớm trở lại đường đua thời hậu COVID-19?
Nhà sử học Dương Trung Quốc cho rằng, trong bối cảnh hội nhập quốc tế, sự cạnh tranh của doanh nghiệp, bên cạnh các góc độ khác còn là góc độ văn hoá doanh nhân doanh nghiệp thể hiện ở đạo đức kinh doanh.