|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Phương pháp thẩm định theo trình tự trong thẩm định dự án là gì?

16:36 | 22/09/2019
Chia sẻ
Phương pháp thẩm định theo trình tự là một trong những phương pháp thẩm định được sử dụng phổ biến để thẩm định dự án đầu tư.
Cơ-quan-nào-tiến-hành-thẩm-định-dự-án-nhà-ở-theo-luật-nhà-ở-năm-2014-SBLAW-600x330

Hình minh hoạ (Nguồn: SBLaw)

Phương pháp thẩm định theo trình tự trong thẩm định dự án

Khái niệm

Khi thực hiện thẩm định dự án có thể sử dụng rất nhiều các phương pháp và kĩ thuật thẩm định dự án khác nhau. 

Phương pháp thẩm định theo trình tự là một trong những phương pháp thẩm định được sử dụng phổ biến để thẩm định dự án.

Phương pháp thẩm định theo trình tự bao gồm thẩm định tổng quát và thẩm định chi tiết.

Thẩm định tổng quát

Là việc xem xét một cách khái quát các nội dung cần thẩm định của dự án, qua đó đánh giá một cách chung nhất tính đầy đủ, phù hợp, hợp lí của dự án: hồ sơ dự án, tư cách pháp của chủ đầu tư...

Thẩm định tổng quát cho phép hình dung khái quát về dự án cũng như các vấn đề chủ yếu của dự án như mục tiêu, các giải pháp chủ yếu, những lợi ích cơ bản của dự án, qui mô tầm cỡ của dự án và mối liên quan của dự án với các bộ ban ngành...

Thẩm định chi tiết

Là bước thẩm định được thực hiện cho từng nội dung cụ thể của dự án bao gồm: thẩm định các điều kiện pháp , thẩm định khía cạnh thị trường, thẩm định khía cạnh kĩ thuật, thẩm định khía cạnh tổ chức quản dự án, thẩm định khía cạnh tài chính và kinh tế - xã hội của dự án.

Việc thẩm định chi tiết được thực hiện cho từng nội dung và sau mỗi nội dung thẩm định phải có ý kiến nhận xét, kết luận, đồng ý hay không đồng ý; nêu rõ những yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi đối với dự án.

Ưu nhược điểm và ứng dụng

- Ưu điểm

Giúp phát hiện các sai sót, đánh giá được tính hợp , khả thi đối với từng nội dung trong dự án.

Với việc thẩm định chi tiết thì nếu một nội dung thẩm định nào đó không phù hợp thì có thể loại bỏ nhanh dự án mà không cần phải đi vào thẩm định các nội dung tiếp theo.

- Nhược điểm

Có thể bỏ lỡ một dự án đầu tư tốt trong trường hợp một nội dung thẩm định nào đó đưa ra kết luận sai lầm.

- Ứng dụng 

Được sử dụng để thẩm định các nội dung pháp , thị trường, kĩ thuật, tài chính, tổ chức quản , kinh tế - xã hội của dự án.

(Tài liệu tham khảo: Công tác tổ chức và phương pháp thẩm định dự án, Trung tâm đào tạo từ xa, ĐH Kinh tế Quốc dân)

Diệu Nhi