Nhà đất

chủ đề nóng 
Tìm theo ngày

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kêu gọi toàn dân đồng lòng chống dịch COVID-19

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kêu gọi toàn dân đồng lòng chống dịch COVID-19
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhận định, hiện nay, Việt Nam đang ở vào thời điểm nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng ngày càng lớn, toàn hệ thống chính trị phải tập trung cao độ để tiếp tục chủ động ngăn chặn và kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh; không quá hốt hoảng nhưng tuyệt đối không được chủ quan,...