Hàng hóa

Một số địa chỉ hiệp hội ngành hàng của Australia

22:02 | 28/10/2020

Chia sẻ

Dưới đây là một số địa chỉ liên hệ hiệp hội ngành hàng của Australia được tổng hợp từ Thương vụ Việt Nam tại Australia.

HIỆP HỘI QUÀ TẶNG VÀ ĐỒ GIA DỤNG AUSTRALIA (AUSTRALIAN GILF & HOMEWARE ASSOCIATION)

Hiệp hội Quà tặng và Đồ gia dụng Australia (AGHA) được thành lập từ cách đây hơn 40 năm với hàng nghìn công ty thành viên trong lĩnh vực sản xuất, xuất nhập khẩu quà tặng và đồ gia dụng.

Địa chỉ: Unit 58, 11 – 21 Underwood Road, Homebush, NSW 2140

Điện thoại: (+61) (02) 9763 3222

Fax: (+61) (02) 9746 9955

Email: contact@agha.com.au

accounts@agha.com.au (bộ phận tài chính, kế toán)

marketing@agha.com.au (bộ phận tiếp thị)

tradefairs@agha.com.au (bộ phận hội chợ, triển lãm)

Website: http://agha.com.au

HIỆP HỘI CÁC NHÀ NHẬP KHẨU THUỶ SẢN AUSTRALIA (THE SEAFOOD IMPORTERS ASSOCIATION OF AUSTRALIA)

Số liệu năm 2014 cho thấy, Hiệp hội các nhà nhập khẩu thuỷ sản Australia (SIAA) gồm có 30 công ty thành viên, đại diện cho khoảng 70% sản lượng thuỷ sản nhập khẩu vào nước Australia, với doanh thu lên tới 1 tỉ AUD một năm.

Địa chỉ: PO Box 1596 Crows Nest, NSW 1585

Điện thoại: (+61) (02) 9880 7010

Email: seafooda@bigpond.net.au

Website: http://www.seafoodimporters.com.au

HIỆP HỘI BÁN LẺ QUỐC GIA AUSTRALIA (NATIONAL RETAIL ASSOCIATION)

Hiệp hội Bán lẻ Quốc gia (NRA) là một tổ chức lớn nhất và đại diện cho hầu hết ngành công nghiệp bán lẻ Australia. Trong gần 100 năm, Hiệp hội Bán lẻ Quốc gia đã đại diện cho quyền lợi của các nhà bán lẻ, ngành thức ăn nhanh và các dịch vụ rộng hơn.

Trụ sở chính:

Địa chỉ: 6 Overend Street, East Brisbane, QLD 4169

Điện thoại: (+61) (07) 3240 0100

Fax: (+61) (07) 3240 0152

Website: http://www.nra.net.au

Văn phòng tại Bang Victoria:

Địa chỉ: Junction Business Centre, Suite G02, 22 St Kilda Road, St Kilda, VIC 3182

Điện thoại: 1800 738 245

Fax: (+61) (03) 9510 4725

Văn phòng tại Bang New South Wales:

Địa chỉ: PO Box Q1058, Queen Victoria Building, NSW 1230

Điện thoại: 1800 738 245

HIỆP HỘI BÁN LẺ AUSTRALIA (AUSTRALIAN RETAILERS ASSOCIATION)

Hiệp hội bán lẻ Australia (ARA) được thành lập từ năm 1903, đại diện cho các công ty bán lẻ với doanh thu hàng năm đạt khoảng 265 tỉ AUD và tạo công ăn việc làm cho hơn 1,2 triệu người lao động.

Trụ sở chính:

Địa chỉ: Level 10, 136 Exhibition Street, Melbourne, VIC 3000

Điện thoại: (+61) 1300 368 041

Fax: (+61) (03) 8660 3399

Email: info@retail.org.au

Website: http://www.retail.org.au

Văn phòng tại Sydney:

Địa chỉ: Level 1, 99 Devonshire Street, Surry Hills, NSW 2010

Email: info@retail.org.au

HIỆP HỘI KINH DOANH NÔNG SẢN AUSTRALIA (AGRIBUSINESS ASSOCIATION OF AUSTRALIA)

Hiệp hội Kinh doanh Nông sản Australia (AAA) được thành lập nhằm tạo thuận lợi cho việc trao đổi các thông tin trong chuỗi thực phẩm nông nghiệp và thúc đẩy sự đóng góp của ngành kinh doanh nông sản cho cộng đồng và nền kinh tế Australia.

Địa chỉ: 1 Torrdale Road, Farrell Flat, SA 5416

Điện thoại: (+61) (0) 448 840 232

Fax: (+61) (08) 8127 8052

Email: agri@agribusiness.asn.au

Website: http://www.agribusiness.asn.au

HỘI ĐỒNG THỰC PHẨM VÀ HÀNG TẠP HOÁ AUSTRALIA (AUSTRALIAN FOOD AND GROCERY COUNCIL)

Hội đồng Thực phẩm và Hàng tạp hoá Australia (AFGC) là một tổ chức quốc gia hàng đầu của Úc đại diện cho các nhà sản xuất thực phẩm đóng gói, đồ uống và hàng tạp hoá, với doanh thu hàng năm lên đến 108 tỉ AUD và tạo công ăn việc làm cho hơn 300.000 người lao động.

Địa chỉ: Level 2, Salvation Army Building, 2-4 Brisbane Ave, Barton, ACT 2600

Điện thoại: (+61) (02) 6273 1466

Fax: (+61) (02) 6273 1477

Website: http://www.afgc.org.au

HIỆP HỘI NGÀNH CÔNG NGHIỆP NHỰA VÀ HOÁ CHẤT AUSTRALIA (PLASTICS & CHEMISCAL INDUSTRIES ASSOCIATION)

Hiệp hội Ngành Công nghiệp Nhựa và Hoá chất (PACIA) đại diện cho ngành công nghiệp hoá chất của Australia với doanh thu khoảng 38,6 tỉ AUD/năm, tạo công ăn việc làm cho hơn 60.000 lao động và đóng góp khoảng 11,5% tổng số doanh thu ngành sản xuất của Úc.

Địa chỉ: Level 10, 10 Queen St, Melbourne, VIC 3000

Điện thoại: (+61) (03) 9611 5400

Fax: (+61) (03) 9611 5499

Email: info@pacia.org.au

Website: http://www.pacia.org.au

HIỆP HỘI QUỐC GIA VỀ ĐIỆN TỬ VÀ VIỄN THÔNG AUSTRALIA (NATIONAL ELECTRICAL & COMMUNICATIONS ASSOCIATION)

Hiệp hội Quốc gia về Điện tử và Viễn thông của Australia (NECA) có văn phòng đại diện tại tất cả các Bang và các vùng lãnh thổ của nước Australia nhằm giúp các doanh nghiệp thành viên quản lý việc kinh doanh một cách hiệu quả.

Văn phòng Quốc gia:

Địa chỉ: Level 4, 30 Atchison Street, St Leonards, NSW 2065

Điện thoại: (+61) (02) 9439 8523

Fax: (+61) (02) 9439 8525

Email: necanat@neca.asn.au

Website: http://www.neca.asn.au

Văn phòng tại Vùng lãnh thổ ACT:

Địa chỉ: 1/2 Yallourn Street, Fyshwick, ACT 2609

Điện thoại: (+61) (02) 6280 5580

Fax: (+61) (02) 6280 4662

Email: act@neca.asn.au

Website: http://neca.asn.au/act/act_home

Văn phòng tại Bang New South Wales:

Địa chỉ: Level 3, 28 Burwood Road, Burwood, NSW 2134

Điện thoại: (+61) (02) 9744 1099

Fax: (+61) (02) 9744 1830

Email:necansw@neca.asn.au

Website: http://neca.asn.au/nsw/nsw_home

Văn phòng tại Bang Queensland:

Địa chỉ: Suite 1.5 Ian Barclay Building, 460 - 492 Beaudesert Road, Salisbury, QLD 4107

Điện thoại: (+61) (07) 3276 7950

Fax: (+61) (07) 3276 8108

Email: necaq@neca.asn.au

Website: http://neca.asn.au/qld/qld_home

Văn phòng tại Bang Nam Australia:

213 Greenhill Road, Eastwood SA 5063

Điện thoại: (+61) (08) 8272 2966

Fax: (+61) (08) 8373 1528

Email: neca@necasa.asn.au

Website: http://neca.asn.au/sa/sa_home

Văn phòng tại Bang Tasmania:

Địa chỉ: PO Box 620, North Hobart, TAS 7002

Điện thoại: (+61) (03) 6234 3464

Email: necatas@neca.asn.au

Website: http://neca.asn.au/tas/tas_home

Văn phòng tại Bang Victoria:

Địa chỉ: Level 12, 222 Kings Way, South Melbourne, VIC 3205

Điện thoại: (+61) (03) 9645 5533

Fax: (+61) (03) 9645 5544

Email: necavic@neca.asn.au

Website: http://neca.asn.au/vic/vic_home

Văn phòngtại Bang Tây Australia:

Địa chỉ: Unit 18, 199 Balcatta Road, Balcatta, WA 6021

Điện thoại: (+61) (08) 6241 6100

Fax: (+61) (08) 9240 4866

Email: necawa@necawa.asn.au

Website: http://neca.asn.au/wa/wa_home

Văn phòng tại Vùng lãnh thổ Bắc Australia:

Địa chỉ: 213 Greenhill Road, Eastwood SA 5063

Điện thoại: (+61) (08) 8272 2966

Fax: (+61) (08) 8373 1528

Email: neca@necasa.asn.au

HIỆP HỘI KHAI MỎ VÀ KIM LOẠI AUSTRALIA (AUSTRALIAN MINES AND METALS ASSOCIATION)

Các thành viên của Hiệp hội Khai mỏ và Kim loại (AMMA) là các công ty trong ngành khai thác mỏ, hydrocarbons, hàng hải, chất nổ, năng lượng, vận tải, xây dựng, luyện kim…

Địa chỉ: Level 10, 607 Bourke Street, Melbourne, Victoria 3000

Điện thoại: (+61) (07) 3210 0313

Email: membership@amma.org.au

Website: http://www.amma.org.au

HỘI ĐỒNG ĐỒ UỐNG AUSTRALIA (AUSTRALIAN BEVERAGES COUNCIL)

Hội đồng Đồ uống của Australia (ABC) đại diện cho tiếng nói của ngành đồ uống không cồn với doanh thu 7 tỉ AUD mỗi năm. Các công ty thành viên đại diện cho trên 95% sản lượng ngành tại Australia.

Địa chỉ: Level 1, 6-8 Crewe Place, ROSEBERY NSW 2018

Điện thoại: (+61) (02) 9662 2844

Fax: (+61) (02) 9662 2899

Email: info@australianbeverages.org

Website: http://www.australianbeverages.org/

HIỆP HỘI CÁC SẢN PHẨM VỆ SINH, MỸ PHẨM, VÀ CÁC SẢN PHẨM ĐẶC BIỆT KHÁC (ACCORD AUSTRALASIA LIMITED)

Hiệp hội Các sản phẩm vệ sinh, mỹ phẩm và các sản phẩm đặc biệt khác (ACCORD) là một hiệp hội ngành hàng quốc gia của Australia về các sản phẩm vệ sinh, mỹ phẩm, và các sản phẩm đặc biệt khác

Địa chỉ: Fusion Building, Suite C4.02, 22-36 Mountain Street, Ultimo, Sydney, NSW 2007

Điện thoại: (+61) (02) 9281 2322

Fax: (+61) (02) 9281 0366

Email: emifsud@accord.asn.au

Website: http://www.accord.asn.au