Doanh nghiệp

May Sông Hồng lãi sau thuế tăng 52% lên 219 tỉ đồng sau nửa năm

07:45 | 05/08/2019

Chia sẻ

Nhờ việc dịch chuyển sản xuất sang mảng FOB, May Sông Hồng ghi nhận khoản lợi nhuận sau thuế 6 tháng 219 tỉ đồng, tăng 52% so với cùng kì 2018.

CTCP May Sông Hồng (Mã: MSH) công bố báo cáo tài chính quí II/2019 với doanh thu thuần đạt hơn 1.164 tỉ đồng, tăng 20% so với cùng kì năm ngoái do tiếp tục dịch chuyển sản xuất sang mảng FOB (mua nguyên liệu, bán thành phẩm). 

Lợi nhuận gộp cũng tăng gần 20%, đạt 238 tỉ đồng tương ứng biên lãi gộp 20,5%.

Doanh thu tài chính tăng hơn 7 tỉ đồng so với cùng , đạt 13,1 tỉ đồng chủ yếu do tăng lãi tiền gửi và lãi chênh lệch tỉ giá. 

Trong khi đó, chi phí tài chính giảm được gần 10 tỉ đồng, còn 7,6 tỉ đồng chủ yếu do giảm lãi tiền gửi và lỗ tỉ giá chưa thực hiện.

Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp đều tăng lần lượt 25% và 11% so với cùng . sau khi trừ đi tất cả chi phí, May Sông Hồng ghi nhận lãi sau thuế 133 tỉ đồng, tăng gần 39% so với quí II/2018.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, May Sông Hồng đạt 2.165 tỉ đồng doanh thu thuần, tăng 24% so với cùng đồng thời thu về 265 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế, thực hiện gần 56% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Lợi nhuận sau thuế thu về 219 tỉ đồng, tăng 52% so với kết quả quí nửa đầu năm 2018.

Tại thời điểm 30/6/2019, tổng tài sản của May Sông Hồng đã nhích nhẹ so với đầu năm lên 2.566 tỉ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn chiếm 76%.

Tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngắn hạn chiếm gần 35% tổng tài sản ở mức 670 tỉ đồng. Trong khi đó, dư nợ vay, thuê tài chính ngắn hạn giảm 173 tỉ đồng so với đầu , còn 603 tỉ đồng.

Về tình hình hoạt động, theo báo cáo phân tích của Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), dự án Nhà máy may Sông Hồng 10 của công ty đang được thực hiện nhằm phục vụ tăng trưởng cho May Sông Hồng trong 2-3 năm sắp tới trong bối cảnh các dây chuyền may hiện tại của công ty gần như đã vận hành 100% công suất.

Sông Hồng 10 (May Sông Hồng sở hữu 51% vốn) có quy mô 40 chuyền may với 2.500-3.000 lao động sẽ được hoàn tất và đi vào vận hành thương mại từ tháng 4/2020.

Theo kế hoạch, Sông Hồng 10 (SH10) có thể tạo ra khoảng 30 triệu USD doanh thu khi hoạt động 100% công suất trong năm thứ 2 đi vào hoạt động, nâng tổng công suất của May Sông Hồng lên 20%.

Ngoài ra, theo chia sẻ của công ty, khi đưa vào hoạt động năm 2020, SH10 sẽ thực hiện 100% đơn hàng theo phương thức FOB (tự chủ nguyên liệu) và bước đầu nhiều khả năng sẽ ký kết các đơn hàng may cho sản phẩm mang thương hiệu Nike.

Thu Hoài