Doanh nghiệp

May Sông Hồng báo lãi sau thuế 2018 tăng mạnh đạt 371 tỉ đồng nhờ tự chủ nguyên liệu

07:56 | 01/02/2019

Chia sẻ

Nhờ vào việc đẩy mạnh mảng FOB (tự chủ nguyên liệu), May Sông Hồng ghi nhận lãi sau thuế trong năm 2018 tăng mạnh lên 371 tỉ đồng.

CTCP May Sông Hồng (Mã: MSH) công bố tài chính quý IV/2018 với doanh thu thuần 1.052 tỉ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ. Giá vốn bán hàng 838 tỉ đồng, tăng 15%. Theo đó, Lợi nhuận gộp trong quý đạt 213,6 tỉ đồng, tăng 30%.

Doanh thu hoạt động tài chính 21 tỉ đồng, tăng 53%. Bên cạnh đó, chi phí hoạt động tài chính tăng khá mạnh từ 11,5 tỉ đồng lên 26,2 tỉ đồng.

Chi phí bán hàng giảm nhẹ xuống 40,8 tỉ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp 52 tỉ đồng, tăng 14%.

Sau khi trừ đi các chi phí, May Sông Hồng ghi nhận lãi sau thuế 98 tỉ đồng, tăng 73%

Cả năm 2018, doanh thu thuần đạt 33.951 tỉ đồng, tăng 20,4%. Lợi nhuận sau thuế 371 tỉ đồng, tăng 85% so với cùng kỳ.

Tại thời điểm 31/12/2018, tổng tài sản ở mức 2.521 tỉ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Tiền và tương đương tiền giảm khá mạnh từ 344 tỉ đồng xuống 198 tỉ đồng; Hàng tồn kho 661 tỉ đồng, tăng 24%.

Các khoản phải thu 523 tỉ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm trong đó khách hàng Columbia Sportwear 98,2 tỉ đồng, New York 76 tỉ đồng; Sae A Trading 59,4 tỉ đồng...

may song hong bao lai sau thue 2018 tang manh dat 371 ti dong nho tu chu nguyen lieu
Nguồn: Báo cáo tài chính quý IV/2018 của May Sông Hồng.

Nợ phải trả 1.586 tỉ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ trong đó vay nợ ngắn hạn 710 tỉ đồng, giảm nhẹ và chiếm 45% nợ phải trả.

Xét về dòng tiền, lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh tăng mạnh từ 145 tỉ đồng xuống 352 tỉ đồng Lưu chuyển thuần từ hoạt động đầu tư âm 212 tỉ đồng trong khi cùng kỳ dương 145 tỉ đồng.

Ông Bùi Việt Quang, Tổng giám đốc May Sông Hồng cho biết, đối với mảng sản xuất hàng may xuất khẩu, trước đây, hoạt động kinh doanh của May Sông Hồng tập trung vào hình thức gia công (CMT).

Đây là phương thức sản xuất đơn giản, giá trị gia tăng thấp, doanh nghiệp nhận nguyên vật liệu, mẫu thiết kế và yêu cầu cụ thể từ khách hàng, sau đó cắt may, hoàn thiện sản phẩm.

Những năm gần đây, công ty đã đẩy mạnh mảng FOB (tự chủ nguyên liệu), từ đó đem lại giá trị gia tăng cao hơn.

Cụ thể, tỷ trọng mảng FOB liên tục tăng, chiếm 72% tổng doanh thu trong nửa đầu năm 2018. Trong khi đó, tỷ trọng doanh thu mảng gia công là 23%, tiếp tục giảm so với mức 38% trong năm 2016 và những năm trước đó.

Theo ông Quang, việc tăng tỷ trọng mảng FOB là nguyên nhân chính giúp doanh thu, lợi nhuận của công ty tăng trưởng mạnh. Công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh mảng FOB, định hướng đến năm 2022, tỷ trọng mảng này chiếm khoảng 80% tổng doanh thu.

Xem thêm

Minh Anh

Theo Kinh tế & Tiêu dùng

ĐỌC NHIỀU NHẤT
CHỌN