Tài chính

Lãi suất ngân hàng VietinBank cập nhật mới nhất tháng 11/2020

11:03 | 03/11/2020

Chia sẻ

Lãi suất ngân hàng VietinBank trong tháng 11 được điều chỉnh giảm tại tất cả các kì hạn so với tháng trước. Lãi suất tiền gửi tiết kiệm cao nhất là 5,8%/năm áp dụng cho các khoản tiền gửi của khách hàng cá nhân tại kì hạn 12 tháng trở lên.
Lãi suất ngân hàng VietinBank cập nhật mới nhất tháng 11/2020 - Ảnh 1.

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Nguồn: VietinBank)

Khảo sát ngày 3/11, biểu lãi suất huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) có nhiều thay đổi. Lãi suất áp dụng cho cả hai đối tượng khách hàng cá nhân và doanh nghiệp đều giảm đồng loạt ở tất cả các kì hạn từ 1 tháng trở lên.

Lãi suất ngân hàng áp dụng cho khách hàng cá nhân giảm từ 0,2 đến 0,3 điểm % trong tháng này. Biểu lãi suất sau khi điều chỉnh dao động trong khoảng từ 3,3%/năm đến 5,8%/năm, áp dụng cho các kì hạn từ 1 tháng đến 36 tháng và trên 36 tháng.

Tiền gửi tại kì hạn từ 1 tháng đến dưới 9 tháng đồng loạt hạ 0,2 điểm % tại mỗi kì hạn. Trong đó, lãi suất tiết kiệm tại kì hạn từ 1 tháng đến dưới 3 tháng được niêm yết ở mức 3,3%/năm. Kì hạn từ 3 tháng đến dưới 6 tháng có lãi suất 3,6%/năm, từ 6 tháng đến dưới 9 tháng có lãi suất là 4,2%/năm.

Đồng thời Vietinbank cũng áp dụng lãi suất 4,2%/năm tại các kì hạn từ 9 tháng đến dưới 12 tháng, giảm 0,3 điểm % so với đầu tháng 10.

Từ kì hạn 12 tháng trở đi, ngân hàng tiếp tục giảm đồng loạt 0,2 điểm % tại mỗi kì hạn. Lãi suất tiền gửi áp dụng chung ở mức 5,8%/năm. Đây cũng là lãi suất ngân hàng VietinBank cao nhất đang được áp dụng ở thời điểm hiện tại.

Các khoản tiền gửi tại kì hạn dưới một tháng tại VietinBank được áp dụng lãi suất 0,2%/năm. Tiền gửi không kì hạn giữ nguyên so với tháng trước ở mức 0,1%/năm.

Biểu lãi suất ngân hàng VietinBank tháng 11/2020

Kì hạn

Trần lãi suất huy động (%/năm)

Khách hàng Cá nhân

Khách hàng Tổ chức (Không bao gồm tổ chức tín dụng)

VND

USD

EUR

VND

USD

EUR

Không kì hạn

0,1

0

0

0,2

0

0

Dưới 1 tháng

0,2

0

-

0,2

0

-

Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng

3,3

0

0,1

3,2

0

0,1

Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng

3,3

0

0,1

3,2

0

0,1

Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng

3,6

0

0,1

3,5

0

0,1

Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng

3,6

0

0,1

3,5

0

0,1

Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng

3,6

0

0,1

3,5

0

0,1

Từ 6 tháng đến dưới 7 tháng

4,2

0

0,1

3,9

0

0,1

Từ 7 tháng đến dưới 8 tháng

4,2

0

0,1

3,9

0

0,1

Từ 8 tháng đến dưới 9 tháng

4,2

0

0,1

3,9

0

0,1

Từ 9 tháng đến dưới 10 tháng

4,2

0

0,1

3,9

0

0,1

Từ 10 tháng đến dưới 11 tháng

4,2

0

0,1

3,9

0

0,1

Từ 11 tháng đến dưới 12 tháng

4,2

0

0,1

3,9

0

0,1

12 tháng

5,8

0

0,2

4,9

0

0,2

Trên 12 tháng đến dưới 18 tháng

5,8

0

0,2

4,9

0

0,2

Từ 18 tháng đến dưới 24 tháng

5,8

0

0,2

4,9

0

0,2

Từ 24 tháng đến dưới 36 tháng

5,8

0

0,2

4,9

0

0,2

36 tháng

5,8

0

0,2

4,9

0

0,2

Trên 36 tháng

5,8

0

0,2

4,9

0

0,2

Nguồn: VietinBank

Biểu lãi suất huy động vốn đối với khách hàng doanh nghiệp giảm mạnh từ 0,2 đến 0,4 điểm % so với ghi nhận trong tháng 10. Phạm vi lãi suất nằm trong khoảng từ 3,2%/năm đến 4.9%/năm tùy thuộc vào kì hạn gửi từ 1 tháng trở lên.

Cụ thể, lãi suất tiền gửi tại kì hạn từ 1 tháng đến dưới 9 tháng giảm 0,2 điểm %, từ 9 tháng đến dưới 12 tháng giảm 0,3% điểm % và từ 12 tháng trở lên giảm 0,4 điểm %.

Các khoản tiền gửi tại kì hạn từ 1 tháng đến dưới 3 tháng có lãi suất là 3,2%/năm, từ 3 tháng đến dưới 6 tháng có lãi suất 3,5%/năm. Tại kì hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng, ngân hàng áp dụng chung lãi suất 3,9%/năm.

Lãi suất cao nhất dành cho khách hàng doanh nghiệp đang là 4,9%/năm, được niêm yết tại các kì hạn từ 12 tháng đến 36 tháng và từ 36 tháng trở lên.

Đối với các kì hạn gửi dưới 1 tháng và tiền gửi không kì hạn, khách hàng doanh nghiệp được hưởng chung lãi suất 0,2%/năm.

Lãi suất tiền gửi tại  chi nhánh có thể thấp hơn trần lãi suất huy động được đăng tải trên đây. Để biết mức lãi suất cụ thể Quý khách hàng vui lòng liên hệ với Chi nhánh/Phòng Giao dịch VietinBank trên cả nước.


Ngọc Mai