Tài chính

Lãi suất ngân hàng Vietinbank mới nhất tháng 12/2020

11:33 | 02/12/2020

Chia sẻ

Bước sang tháng 12, lãi suất ngân hàng Vietinbank tiếp tục giảm so với khảo sát hồi đầu tháng trước. Trong đó lãi suất tiết kiệm cao nhất hiện là 5,6%/năm áp dụng cho tiền gửi của khách hàng cá nhân tại kì hạn từ 12 tháng trở lên.
Lãi suất ngân hàng Vietinbank mới nhất tháng 12/2020 - Ảnh 1.

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Nguồn: VietinBank)

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) đã công bố biểu lãi suất tiết kiệm mới nhất trong tháng 12. Lãi suất huy động vốn tiếp tục giảm ở tất cả các kì hạn gửi dành cho khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp.

Lãi suất tiền gửi áp dụng cho khách hàng cá nhân được niêm yết từ 3,1%/năm đến 5,6%/năm tại kì hạn từ 1 - 36 tháng và trên 36 tháng. Ngân hàng điều chỉnh hạ 0,2 điểm % lãi suất tại tất cả các kì hạn gửi từ 1 tháng trở lên.

Cụ thể, lãi suất tiết kiệm tại kì hạn từ 1 tháng đến dưới 3 tháng hưởng lãi suất 3,1%/năm. Kì hạn từ 3 tháng đến dưới 6 tháng có lãi suất 3,4%/năm, từ 6 tháng đến dưới 12 tháng hưởng cùng mức lãi suất là 4%/năm.

Tiền gửi tại kì hạn 12 - 36 tháng và trên 36 tháng được áp dụng chung lãi suất 5,6%/năm. Ghi nhận đây là mức lãi suất cao nhất Vietinbank đang triển khai huy động vốn từ khách hàng trong thời điểm này.

Khách hàng gửi tiền trong thời gian ngắn dưới 1 tháng được áp dụng lãi suất 0,2%/năm. Lãi suất ngân hàng dành cho tiền gửi không kì hạn được ấn định ở mức 0,1%/năm.

Biểu lãi suất ngân hàng VietinBank tháng 12/2020

Kì hạn

Trần lãi suất huy động (%/năm)

Khách hàng Cá nhân

Khách hàng Tổ chức (Không bao gồm tổ chức tín dụng)

VND

USD

EUR

VND

USD

EUR

Không kì hạn

0,1

0

0

0,2

0

0

Dưới 1 tháng

0,2

0

-

0,2

0

-

Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng

3,1

0

0,1

3

0

0,1

Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng

3,1

0

0,1

3

0

0,1

Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng

3,4

0

0,1

3,3

0

0,1

Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng

3,4

0

0,1

3,3

0

0,1

Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng

3,4

0

0,1

3,3

0

0,1

Từ 6 tháng đến dưới 7 tháng

4

0

0,1

3,7

0

0,1

Từ 7 tháng đến dưới 8 tháng

4

0

0,1

3,7

0

0,1

Từ 8 tháng đến dưới 9 tháng

4

0

0,1

3,7

0

0,1

Từ 9 tháng đến dưới 10 tháng

4

0

0,1

3,7

0

0,1

Từ 10 tháng đến dưới 11 tháng

4

0

0,1

3,7

0

0,1

Từ 11 tháng đến dưới 12 tháng

4

0

0,1

3,7

0

0,1

12 tháng

5,6

0

0,2

4,9

0

0,2

Trên 12 tháng đến dưới 18 tháng

5,6

0

0,2

4,9

0

0,2

Từ 18 tháng đến dưới 24 tháng

5,6

0

0,2

4,9

0

0,2

Từ 24 tháng đến dưới 36 tháng

5,6

0

0,2

4,9

0

0,2

36 tháng

5,6

0

0,2

4,9

0

0,2

Trên 36 tháng

5,6

0

0,2

4,9

0

0,2

Nguồn: Ngọc Mai tổng hợp

Đối với khách hàng doanh nghiệp, lãi suất ngân hàng VietinBank hạ đồng loạt 0,2 điểm % tại các kì hạn dưới 12 tháng. Từ 12 tháng trở lên, lãi suất được duy trì không đổi so với tháng trước.

Trần lãi suất huy động vốn đối với khách hàng doanh nghiệp dao động trong khoảng từ 3%/năm đến 4,9%/năm. 

Trong đó tiền gửi tiết kiệm tại kì hạn từ 1 tháng đến dưới 3 tháng hưởng lãi suất là 3%/năm, từ 3 tháng đến dưới 6 tháng áp dụng lãi suất 3,3%/năm. Lãi suất tiền gửi tại kì hạn từ 6 tháng đến 12 tháng được niêm yết ở cùng mức 3,7%/năm.

Khách hàng gửi tiết kiệm tại kì hạn 12 tháng trở lên được hưởng lãi suất 4,9%/năm. Đây là mức lãi suất cao nhất đang được áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp.

Tiền gửi tại kì hạn ngắn 1 tháng và tiền gửi không kì hạn, khách hàng doanh nghiệp được hưởng chung lãi suất 0,2%/năm.

Lãi suất tiền gửi tại  chi nhánh có thể thấp hơn trần lãi suất huy động được đăng tải trên đây. Để biết mức lãi suất cụ thể Quý khách hàng vui lòng liên hệ với Chi nhánh/Phòng Giao dịch VietinBank trên cả nước.


Ngọc Mai