Tài chính

Lãi suất ngân hàng VietBank mới nhất tháng 11/2018

12:09 | 13/11/2018

Chia sẻ

Lãi suất ngân hàng VietBank cao nhất trong đầu tháng 11 là 8,3%/năm dành cho khách hàng cá nhân với gói sản phẩm tiết kiệm tích tài, kỳ hạn 36 tháng và lĩnh lãi năm. Đối với sản phẩm tiết kiệm thông thường các mức lãi suất huy động với mức lãi suất cao nhất là 8% áp dụng cho các kì hạn từ 13 tháng trở lên.
lai suat ngan hang vietbank moi nhat thang 112018 Lãi suất ngân hàng MaritimeBank mới nhất tháng 11/2018
lai suat ngan hang vietbank moi nhat thang 112018 Lãi suất ngân hàng VietBank mới nhất tháng 9/2018
lai suat ngan hang vietbank moi nhat thang 112018
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank)

Tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kì hạn 1 tuần và 2 tuần dành cho khách hàng cá nhân của ngân hàng ở mức 0,3%/năm và đối với kỳ hạn 3 tuần đang được huy động với mức lãi suất là 0,6%/năm.

Các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến 36 tháng có lãi suất từ 5,4%/năm đến 8%/năm. Trong đó, lãi suất kỳ hạn 1 tháng - 2 tháng có lãi suất 5,4%/năm; kỳ hạn từ 3 - 5 tháng là 5,5%/năm.

Bắt đầu từ kỳ hạn 6 tháng, lãi suất tiền gửi tiết kiệm cao hơn rõ rệt, dao động từ 7,2% đến 8%/năm. Cụ thể, lãi suất tiền gửi có kỳ hạn 6 tháng là 7,2%/năm; 7 tháng là 7,3%/năm; từ 8 tháng là 7,4%/năm.

Lãi suất kỳ hạn từ 9 - 11 tháng là 7,65%/năm; 12 tháng là 7,8%/năm.

Đặc biệt các kì hạn từ 13 tháng – 36 tháng đang cùng được hưởng mức lãi suất huy động cao nhất là 8%/năm.

Biểu lãi suất ngân hàng VietBank dành cho khách hàng cá nhân khảo sát tại 13/11/2018

lai suat ngan hang vietbank moi nhat thang 112018
Nguồn: Website VietBank

Ngoài ra, VietBank còn một số sản phẩm tiền gửi tiết kiệm khác như tiết kiệm tích tài, tiết kiệm tích luỹ tương lai, tiết kiệm online,... Trong đó lãi suất tiết kiệm cao nhất tại ngân hàng là 8,3%/năm áp dụng cho tiền gửi tiết kiệm tích tài, kỳ hạn 36 tháng và lĩnh lãi hàng năm.

Đối với tiết kiệm online, cũng có đủ các kỳ hạn giống như gửi tiết kiệm thông thường tại quầy nhưng lại có lãi suất ở hầu hết kỳ hạn cao hơn lãi suất khi gửi tại quầy khoảng 0,1 điểm phần trăm. Hiện mức lãi suất cao nhất đối với sản phẩm tiết kiệm online là 8,1% áp dụng cho kì hạn 36 tháng.

Bảng lãi suất ngân hàng VietBank theo hình thức gửi online ngày 13/11/2018

lai suat ngan hang vietbank moi nhat thang 112018
Nguồn: VietBank

Xem thêm

Quốc Thụy