Tài chính

Lãi suất ngân hàng MaritimeBank mới nhất tháng 11/2018

06:30 | 13/11/2018

Chia sẻ

Lãi suất ngân hàng MaritimeBank cao nhất trong tháng 11 là 7,3%/năm dành cho khách hàng cá nhân và được áp dụng với kì hạn 18 tháng với số tiền gửi từ 1 tỉ đồng trở lên.
 
lai suat ngan hang maritimebank moi nhat thang 112018 Lãi suất ngân hàng TPBank mới nhất tháng 11/2018
lai suat ngan hang maritimebank moi nhat thang 112018 Lãi suất ngân hàng Sacombank mới nhất tháng 11/2018
lai suat ngan hang maritimebank moi nhat thang 112018
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Nguồn: MaritimeBank)

Theo biểu lãi suất ngân hàng mới nhất của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MaritimeBank), các khoản tiền gửi kỳ hạn ngắn từ 1 tuần - 3 tuần có lãi suất là 1%/năm.

Các khoản tiền gửi kỳ hạn từ 1 tháng trở lên có lãi suất thay đổi theo số tiền (dưới 50 triệu đồng, từ 50 triệu - dưới 1 tỷ đồng, từ 1 tỷ đồng trở lên) và hình thức nhận lãi.

Cụ thể, với số tiền dưới 50 triệu đồng, tiền gửi kì hạn 1 tháng có lãi suất là 4,85%/năm; 2 tháng là 4,95%/năm; 3 tháng là 5,1%/năm 4 - 5 tháng là 5,3%/năm; 6 tháng là 6,5%/năm; 7 - 8 tháng và 18 tháng là 6,9%/năm; 9 và 12 tháng là 6,7%/năm, 10 - 11 tháng và 13 tháng là 6,8%/năm, 15 tháng là 6,85%/năm. Kì hạn 24 tháng và 36 tháng cùng được huy động với mức lãi suất là 6,6%/năm.

Đối với số tiền gửi từ 1 tỉ đồng trở lên, tiền gửi kì hạn 1 tháng có lãi suất là 5%/năm; 2 tháng là 5,1%/năm; 3 tháng là 5,2%/năm; 4 - 5 tháng là 5,4%/năm; 6 tháng là 6,6%/năm; 7 - 8 tháng và 10 – 12 tháng tháng là 6,9%/năm; 9 tháng, 24 tháng và 36 tháng có cùng mức lãi suất là 6,8%/năm; lãi suất kì hạn 13 tháng là 7%/năm, 15 tháng là 7,05%/năm. Kì hạn 18 tháng được huy động với mức lãi suất là 7,1%/năm.

Đối với số tiền gửi trên 1 tỉ đồng, tiền gửi kì hạn 1 tháng có lãi suất là 5,1%/năm; 2 tháng là 5,2%/năm; 3 tháng là 5,3%/năm; 4 - 5 tháng là 5,5%/năm; 6 tháng là 6,7%/năm; 7 - 9 tháng là 6,9%/năm; 10 -11 tháng, 24 tháng, 36 tháng có cùng mức lãi suất là 7%/năm; lãi suất kì hạn 12 tháng là 7,1%/năm, 13 tháng là 7,2%/năm; 15 tháng là 7,25%/năm. Đặc biệt, kì hạn 18 tháng được huy động với mức lãi suất cao nhất là 7,3%/năm.

Ngoài sản phẩm lãi suất cao nhất, MaritimeBank cũng đang triển khai nhiều sản phẩm huy động khác dành cho khách hàng cá nhân như: Định kì sinh lời, trả lãi ngay, rút gốc từng phần, ong vàng và măng non…

Biểu lãi suất ngân hàng MaritimeBank dành cho khách hàng cá nhân khảo sát tại 12/11/2018

lai suat ngan hang maritimebank moi nhat thang 112018
Nguồn: Website MaritimeBank

Xem thêm

Quốc Thụy