Tài chính

Lãi suất ngân hàng VietBank cao nhất trong tháng 12/2018 là 8,3%/năm

15:21 | 26/12/2018

Chia sẻ

Lãi suất ngân hàng VietBank cao nhất trong đầu tháng 12 là 8,3%/năm dành cho khách hàng cá nhân với gói sản phẩm tiết kiệm tích tài, kỳ hạn 36 tháng và lĩnh lãi năm. Với sản phẩm tiết kiệm thông thường, mức lãi suất cao nhất là 8% áp dụng cho các kì hạn từ 13 tháng đến 36 tháng.
Lãi suất Ngân hàng Bản Việt tháng 12/2018 cao nhất là 8,6%/năm
Lãi suất ngân hàng VietBank mới nhất tháng 11/2018
Lãi suất ngân hàng VietBank cao nhất trong tháng 12/2018 là 8,3%/năm - Ảnh 3.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank)


Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại VietBank dành cho khách hàng cá nhân trong tháng 12 được giữ không đổi so với tháng 11 ở tất cả các kì hạn.

Lãi suất các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến 36 tháng dao động từ 5,4%/năm đến 8%/năm. Cụ thể, lãi suất kì hạn 1 tháng - 2 tháng là 5,4%/năm; kì hạn từ 3 - 5 tháng là 5,5%/năm.

VietBank áp dụng mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm cao hơn rõ rệt đối với các kì hạn 6 tháng trở lên. Theo đó, lãi suất tiền gửi có kỳ hạn 6 tháng là 7,2%/năm; 7 tháng là 7,3%/năm; từ 8 tháng là 7,4%/năm.

Lãi suất kì hạn từ 9 tháng, 10 tháng và 11 tháng đang cùng được huy động với mức lãi suất là 7,65%/năm;

Tiền gửi tiết kiệm 12 tháng có mức lãi suất là 7,8%/năm.

Đặc biệt các kì hạn từ 13 tháng – 36 tháng đang được hưởng mức lãi suất huy động cao nhất là 8%/năm.

Đối với tiền gửi không kì hạn, tiền gửi có kì hạn 1 tuần và 2 tuần dành cho khách hàng cá nhân của ngân hàng ở mức 0,3%/năm và đối với kì hạn 3 tuần đang được huy động với mức lãi suất là 0,6%/năm.

Ngoài ra, VietBank còn một số sản phẩm tiền gửi tiết kiệm khác như tiết kiệm tích tài, tiết kiệm tích luỹ tương lai, tiết kiệm online,... Trong đó lãi suất tiết kiệm cao nhất tại ngân hàng là 8,3%/năm áp dụng cho tiền gửi tiết kiệm tích tài, kỳ hạn 36 tháng và lĩnh lãi hàng năm.

Đáng chú ý, với sản phẩm tiết kiệm online, cũng có đủ các kì hạn giống như gửi tiết kiệm thông thường tại quầy nhưng lãi suất ở hầu hết kì hạn đều cao hơn lãi suất khi gửi tại quầy khoảng 0,1 điểm phần trăm. Hiện mức lãi suất cao nhất đối với sản phẩm tiết kiệm online là 8,1% áp dụng cho kì hạn 36 tháng.

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại VietBank dành cho khách hàng cá nhân trong tháng 12 được giữ không đổi so với tháng 11 ở tất cả các kì hạn.

Lãi suất các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến 36 tháng dao động từ 5,4%/năm đến 8%/năm. Cụ thể, lãi suất kì hạn 1 tháng - 2 tháng là 5,4%/năm; kì hạn từ 3 - 5 tháng là 5,5%/năm.

VietBank áp dụng mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm cao hơn rõ rệt đối với các kì hạn 6 tháng trở lên. Theo đó, lãi suất tiền gửi có kỳ hạn 6 tháng là 7,2%/năm; 7 tháng là 7,3%/năm; từ 8 tháng là 7,4%/năm.

Lãi suất kì hạn từ 9 tháng, 10 tháng và 11 tháng đang cùng được huy động với mức lãi suất là 7,65%/năm;

Tiền gửi tiết kiệm 12 tháng có mức lãi suất là 7,8%/năm.

Đặc biệt các kì hạn từ 13 tháng – 36 tháng đang được hưởng mức lãi suất huy động cao nhất là 8%/năm.

Đối với tiền gửi không kì hạn, tiền gửi có kì hạn 1 tuần và 2 tuần dành cho khách hàng cá nhân của ngân hàng ở mức 0,3%/năm và đối với kì hạn 3 tuần đang được huy động với mức lãi suất là 0,6%/năm.

Biểu lãi suất ngân hàng VietBank dành cho khách hàng cá nhân khảo sát tại 26/12/2018
Lãi suất ngân hàng VietBank cao nhất trong tháng 12/2018 là 8,3%/năm - Ảnh 4.

Nguồn: VietBank

Ngoài ra, VietBank còn một số sản phẩm tiền gửi tiết kiệm khác như tiết kiệm tích tài, tiết kiệm tích luỹ tương lai, tiết kiệm online,... Trong đó lãi suất tiết kiệm cao nhất tại ngân hàng là 8,3%/năm áp dụng cho tiền gửi tiết kiệm tích tài, kỳ hạn 36 tháng và lĩnh lãi hàng năm.

Đáng chú ý, với sản phẩm tiết kiệm online, cũng có đủ các kì hạn giống như gửi tiết kiệm thông thường tại quầy nhưng lãi suất ở hầu hết kì hạn đều cao hơn lãi suất khi gửi tại quầy khoảng 0,1 điểm phần trăm. Hiện mức lãi suất cao nhất đối với sản phẩm tiết kiệm online là 8,1% áp dụng cho kì hạn 36 tháng.

Bảng lãi suất ngân hàng VietBank theo hình thức gửi online ngày 26/12/2018

Lãi suất ngân hàng VietBank cao nhất trong tháng 12/2018 là 8,3%/năm - Ảnh 5.

Nguồn: VietBank

Xem thêm

Lãi suất Ngân hàng Bản Việt tháng 12/2018 cao nhất là 8,6%/năm
Lãi suất ngân hàng VietBank cao nhất trong tháng 12/2018 là 8,3%/năm - Ảnh 6.

Lãi suất Ngân hàng Bản Việt tháng 12/2018 cao nhất là 8,6%/năm

Lãi suất ngân hàng SHB mới nhất tháng 12 cao nhất là 8,7%/năm

Lãi suất ngân hàng VietBank cao nhất trong tháng 12/2018 là 8,3%/năm - Ảnh 7.

Lãi suất ngân hàng SHB mới nhất tháng 12 cao nhất là 8,7%/năm

Lãi suất ngân hàng TPBank mới nhất tháng 12/2018
Lãi suất ngân hàng VietBank cao nhất trong tháng 12/2018 là 8,3%/năm - Ảnh 8.

Lãi suất ngân hàng TPBank mới nhất tháng 12/2018

Lãi suất ngân hàng PVcomBank tháng 12/2018: Lãi tiết kiệm 13 tháng cao nhất là 8,5%/năm

Lãi suất ngân hàng VietBank cao nhất trong tháng 12/2018 là 8,3%/năm - Ảnh 9.

Lãi suất ngân hàng PVcomBank tháng 12/2018: Lãi tiết kiệm 13 tháng cao nhất là 8,5%/năm

Mạnh Đức