Tài chính

Lãi suất ngân hàng VIB mới nhất tháng 1/2019

16:04 | 08/01/2019

Chia sẻ

VIB lại tiếp tục tăng lãi suất vào ngày đầu tiên của năm 2019 sau khi vừa mới điều chỉnh trong tháng 12 trước đó. Mức tăng lãi suất tuỳ theo kì hạn và số tiền từ 0,1 - 1%/năm.

lai suat ngan hang vib moi nhat thang 12019

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB)

VIB tăng lãi suất nhiều kì hạn từ 6 tháng

Ngay từ ngày đầu tiên của năm 2019, Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) đã thực hiện điều chỉnh tăng lãi suất ở các kì hạn từ 6 tháng trở lên, mức tăng từ 0,1 - 0,7 điểm %.

Cụ thể, lãi suất kì hạn 6 - 9 tháng từ 6,3% - 6,8%/năm lên 7 - 7,5%/năm; lãi suất kì hạn 15 tháng, 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng điều chỉnh về 7,3% - 7,8%/năm. Duy nhất ở kì hạn 36 tháng lãi suất đối với số tiền dưới 100 triệu đồng giảm từ 7,4% về 7,3%/năm.

Đối với số tiền gửi khác nhau, mức lãi suất tiết kiệm tại VIB cũng khác nhau và tăng dần theo số tiền. Các mốc tiền gửi như: dưới 100 triệu đồng, từ 100 triệu - dưới1 tỉ đồng, từ 1 - dưới 5 tỉ đồng và từ 5 tỉ đồng trở lên. Chênh nhau giữa các mức tiền gửi từ 0,1 - 1%/năm.

Với số tiền gửi thấp nhất là dưới 100 triệu đồng, lãi suất kì hạn 1 - 2 tháng là 5,4%/năm; kì hạn 3 - 5 tháng là 5,5%/năm; kì hạn từ 6 - 11 tháng là 7%/năm; kì hạn 15 - 36 tháng là 7,3%/năm.

Riêng đối với kì hạn 12 - 13 tháng có lãi suất là 8,4%/năm, áp dụng với khoản tiền gửi mới từ 500 tỉ đồng trở lên hoặc các khoản gia hạn tự động gửi trước ngày 11/10/2016.

Ngoài ra, lãi suất tiền gửi không kỳ hạn tại VIB tiếp tục duy trì ở mức 0,1%/năm, các khoản tiền gửi có kỳ hạn ngắn từ 1 tuần - 3 tuần có lãi suất từ 0,7 - 0,8%/năm đối với số tiền gửi dưới 1 tỉ đồng và 0,9%/năm đối với số tiền gửi từ 1 tỉ đồng trở lên.

Biểu lãi suất ngân hàng VIB ngày 8/1/2019

lai suat ngan hang vib moi nhat thang 12019
Nguồn: VIB

Tại VIB, gửi tiết kiệm trực tuyến khách hàng sẽ được hưởng mức lãi suất ưu đãi cao hơn mức nhận được khi gửi tiết kiệm tại quầy thông thường. Lãi suất các kì hạn từ 18 - 36 tháng là 7,9%/năm trong khi gửi tại quầy chỉ là 7,8%/năm và số tiền phải từ 100 triệu đồng trở lên.

Biểu lãi suất trực tuyến VIB ngày 8/1/2019

lai suat ngan hang vib moi nhat thang 12019
Nguồn: VIB

Xem thêm

Trúc Minh