|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Lãi suất ngân hàng Shinhan Bank tiếp tục tăng trong tháng 11/2022

12:04 | 04/11/2022
Chia sẻ
Bước sang tháng 11, ngân hàng Shinhan Bank duy trì đà tăng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cho khách hàng cá nhân với mức tăng nhiều nhất ghi nhận được là 1,2 điểm % so với tháng trước.

Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam đã triển khai biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm mới nhất dành cho khách hàng cá nhân trong tháng 11. Lãi suất được điều chỉnh tăng thêm ít nhất là 0,2 điểm % và nhiều nhất là 1,2 điểm % tại nhiều kỳ hạn gửi.

Nguồn: Shinhan Bank.

Khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy với hình thức nhận lãi cuối kỳ sẽ được hưởng lãi suất trong khoảng từ 4%/năm đến 6,1%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 1 - 60 tháng.

Tiền gửi tiết kiệm tại kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng được triển khai lãi suất mới lần lượt là 4%/năm và 4,4%/năm. Trong đó ngân hàng tăng thêm 0,8 điểm % lãi suất tại kỳ hạn 1 tháng và tăng thêm 1,1 điểm % cho kỳ hạn 2 tháng.

Nhóm các kỳ hạn gửi từ 3 tháng đến 6 tháng đồng loạt tăng thêm 1 điểm % so với tháng trước. Lãi suất tiết kiệm ghi nhận tại kỳ hạn 3 tháng và 4 tháng lần lượt là 4,5%/năm và 4,8%/năm; lãi suất tại kỳ hạn 5 tháng và 6 tháng tương ứng là 5,1%/năm và 5,5%/năm.

Đối với kỳ hạn 9 tháng Shinhan Bank điều chỉnh tăng mạnh nhất 1,2 điểm % so với đầu tháng trước, nâng lãi suất từ 4,5%/năm lên mức 5,7%/năm trong tháng 11 này.

Khoản tiền gửi tiết kiệm tại kỳ hạn 12 tháng đang được huy động với lãi suất là 6,1%/năm. Đây cũng là mức lãi suất ngân hàng cao nhất mà khách hàng có thể nhận được khi gửi tại quầy.

Khoản tiết kiệm có kỳ hạn gửi dài hơn từ 18 tháng đến 60 tháng được ấn định cùng mức lãi suất là 5,6%/năm, tăng thêm 0,2 điểm % so với tháng trước.

Khách hàng gửi tiết kiệm tại kỳ hạn ngắn 1 - 3 tuần tại Shinhan Bank được nhận lãi suất là 1%/năm, cao hơn tháng trước 0,5 điểm %.

Tại hình thức nhận lãi hàng tháng, ngân hàng cũng điều chỉnh tăng lãi suất thêm 0,2 - 1,2 điểm % tại tất cả các kỳ hạn gửi. Phạm vi lãi suất mới nhất đang nằm trong khoảng từ 3,9% - 6%/năm.

Biểu lãi suất ngân hàng Shinhan Bank mới nhất tháng 11/2022

Nguồn: Shinhan Bank. 

Khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm qua kênh online tại Shinhan Bank sẽ được nhận lãi suất từ 4,8%/năm đến 6,8%/năm đối với hình thức nhận lãi vào cuối kỳ. So sánh với tháng trước lãi suất tiền gửi online cũng tăng thêm 0,2 - 1,2 điểm % so với tháng trước.

Khách hàng có thể tham gia gửi tiền online tại nhiều kỳ hạn 1 - 60 tháng, tuy nhiên kỳ hạn 4 tháng và 5 tháng không được triển khai ở hình thức này. Lãi suất tiết kiệm online đang được niêm yết cao hơn 0,4 - 0,8 điểm % so với lãi suất tại quầy.

Có thể thấy mức lãi suất ngân hàng Shinhan Bank cao nhất ghi nhận được ở thời điểm này là 6,8%/năm, triển khai đối với khoản tiền gửi online tại kỳ hạn 12 tháng.

Ngọc Mai

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng: Can thiệp sớm giúp ngăn chặn ngân hàng bị rút tiền hàng loạt
Theo Thống đốc NHNN, với ngân hàng bình thường, nếu vẫn có sự rút tiền hàng loạt, đều được đưa vào quá trình can thiệp sớm. Nếu chờ đến lúc tổ chức tín dụng bị kiểm soát đặc biệt (là giai đoạn rất khó khăn) mới thực hiện các giải pháp hỗ trợ thì khó có thể để đảm bảo an toàn hoạt động của hệ thống ngân hàng.