|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Lãi suất Ngân hàng Quốc Dân cao nhất là 8,95%/năm trong tháng 11/2022

15:54 | 03/11/2022
Chia sẻ
Khách hàng cá nhân khi gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Quốc Dân trong tháng 11 có thể được nhận lãi suất cao nhất là 8,95%/năm khi lựa chọn sản phẩm Tiết kiệm An Phú.

Gần đây, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đã triển khai biểu lãi suất tiền gửi mới dành cho khách hàng cá nhân trong đó có nhiều thay đổi so với khoảng đầu tháng trước.

Nguồn: NCB.

Lãi suất tiết kiệm truyền thống tại quầy áp dụng đối với hình thức lĩnh lãi cuối kỳ đang được triển khai trong khoảng từ 6%/năm đến 8,3%/năm tại kỳ hạn 1 - 60 tháng. So với tháng trước, biểu lãi suất này đã được điều chỉnh tăng thêm 1 - 1,15 điểm %.

Khoản tiền tiết kiệm có kỳ hạn 1 - 5 tháng có lãi suất mới là 6%/năm, tăng 1 điểm % so với tháng trước. Ở hai kỳ hạn 6 tháng và 7 tháng ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất thêm 1,1 điểm % lên mức 7,85%/năm.

Tiếp đó lãi suất ghi nhận tại kỳ hạn 8 tháng và 9 tháng là 7,9%/năm. Trong đó tăng 1,15 điểm % tại kỳ hạn 8 tháng và tăng 1,1 điểm % tại kỳ hạn 9 tháng. NBC điều chỉnh tăng 1,15 điểm % lãi suất ở kỳ hạn 10 tháng và tăng 1,1 điểm % cho kỳ hạn 11 tháng, lãi suất ghi nhận được tại hai kỳ hạn này cùng ở mức 7,95%/năm.

Khách hàng đăng ký gửi tiết kiệm tại kỳ hạn 12 tháng và 13 tháng sẽ được hưởng lãi suất là 8,1%/năm; kỳ hạn 15 tháng và 18 tháng nhận lãi suất 8,2%/năm. So với tháng trước lãi suất ngân hàng tại nhóm kỳ hạn này cao hơn 1,15 điểm %.

NCB áp dụng lãi suất tiết kiệm cao hơn cả tại các kỳ hạn dài từ 24 tháng đến 60 tháng với lãi suất là 8,3%/năm, tăng 1,15 điểm % so với hồi đầu tháng 10.

Đối với hai kỳ hạn gửi ngắn là 1 tuần và 2 tuần lãi suất ngân hàng cũng được điều chỉnh tăng thêm 0,5 điểm % lên 1%/năm.

Bên cạnh phương thức trả lãi vào cuối kỳ, Ngân hàng Quốc Dân cũng triển khai đa dạng kỳ lĩnh lãi khác như: Lĩnh lãi đầu kỳ, lĩnh lãi 1 tháng, lĩnh lãi 3 tháng, lĩnh lãi 6 tháng và lĩnh lãi 12 tháng với lãi suất cũng đồng thời tăng mạnh trong tháng 11.

Biểu lãi suất Ngân hàng Quốc Dân niêm yết tại quầy tháng 11/2022

Nguồn: NCB. 

Đặc biệt, khi tham gia gửi tiền ngân hàng tại gói sản phẩm Tiết kiệm An Phú khách hàng sẽ được nhận lãi suất rất cao trong khoảng từ 6%/năm đến 8,95%/năm với hình thức nhận lãi vào cuối kỳ. Các kỳ hạn triển khai tương tự với tiết kiệm truyền thống là từ 1 tháng đến 60 tháng.

Có thể thấy, mức lãi suất Ngân hàng Quốc Dân cao nhất ghi nhận được là 8,95%/năm áp dụng cho khách hàng gửi tiết kiệm An Phú với thời hạn 24 - 60 tháng, hình thức gửi trên Mobile Banking/Internet Banking,

Lưu ý NCB quy định khoản tiền tối thiểu để tham gia gói tiết kiệm An Phú là 50 triệu đồng, khách hàng được phép rút trước hạn bất kỳ lúc nào và hưởng lãi suất không kỳ hạn.

Lãi suất tiết kiệm An Phú áp dụng với hình thức gửi online

 Nguồn: NCB. 

Ngọc Mai