Tài chính

Lãi suất ngân hàng Shinhan Bank mới nhất tháng 2/2020

08:11 | 14/02/2020

Chia sẻ

Trong tháng 2/2020,mức lãi suất cao nhất tại ngân hàng Shinhan Bank là 6,6%/năm, áp dụng cho các khoản tiền gửi online, kì hạn 36 tháng.
Lãi suất ngân hàng Shinhan Bank mới nhất tháng 2/2020 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa (Nguồn: Shinhan Bank Việt Nam)

Trong tháng 2/2020, lãi suất tiền gửi có kì hạn dành cho khách hàng cá nhân tại quầy, lãi trả cuối kì của Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (Shinhan Bank Việt Nam) dao động từ 0,3 đến 5,6%/năm tùy theo kì hạn gửi.

Trong đó, tiền gửi tại các kì hạn dưới 1 tháng được áp dụng cùng mức lãi suất 0,3%/năm; lãi suất kì hạn 1 tháng là 3,5%/năm; 2 tháng là 3,6%/năm; kì hạn 3 tháng, 4 tháng và 5 tháng là 3,9%/năm; 6 tháng 4,4%/năm; 9 tháng là 4,6%/năm; 12 tháng là 5,3%/năm; 18 tháng và 24 tháng là 5,4%/năm và 36 tháng là 5,6%/năm.

Với hình thức tiết kiệm online, khách hàng sẽ được Shinhan Bank Việt Nam áp dụng mức lãi suất cao hơn tiết kiệm tại quầy 1% tại các kì hạn gửi từ 1 tháng trở lên.

Trong đó, mức lãi suất cao nhất lên tới 6,6%/năm, áp dụng cho các khoản tiền gửi online tại kì hạn 36 tháng.

Biểu lãi suất ngân hàng Shinhan Bank dành cho khách hàng cá nhân mới nhất tháng 2/2020

Lãi suất ngân hàng Shinhan Bank mới nhất tháng 11/2019: Cao nhất 6,1%/năm - Ảnh 2.

Nguồn: Website Shinhan Việt Nam

Xem thêm: Lãi suất ngân hàng Shinhan Bank mới nhất tháng 3/2020 

Đối với khách hàng doanh nghiệp, lãi suất huy động dao động từ 0,3 đến 5,6%/năm tùy theo kì hạn gửi. Trong đó, tiền gửi tiết kiệm tại quầy và tiết kiệm online được áp dụng biểu lãi suất giống nhau.

Cụ thể, các kì hạn dưới 1 tháng được hưởng cùng mức lãi suất 0,3%/năm; lãi suất huy động kì hạn 1 tháng là 3,5%/năm; 2 tháng là 3,6%/năm; 3 - 5 tháng là 3,8%/năm; 6 tháng 4,3%/năm; 9 tháng là 4,5%/năm; 12 tháng là 4,8%/năm; 18 tháng là 5,1%/năm; tiền gửi kì hạn 24 tháng và 36 tháng được áp dụng mức lãi suất lần lượt 5,4%/năm và 5,6%/năm.

Biểu lãi suất ngân hàng Shinhan Bank dành cho khách hàng doanh nghiệp mới nhất tháng 2/2020

Lãi suất ngân hàng Shinhan Bank mới nhất tháng 11/2019: Cao nhất 6,1%/năm - Ảnh 3.

Nguồn: Website Shinhan Việt Nam

Trong trường hợp khách hàng rút trước hạn, Shinhan Việt Nam áp dụng lãi suất không kì hạn của ngân hàng tại thời điểm rút tiền và dựa trên số ngày thực tế kể từ ngày khách hàng gửi tiền đến ngày rút tiền.

Với tiền gửi thanh toán, ngân hàng áp dụng mức lãi suất 0,1%/năm cho cả khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp.

Ngoài sản phẩm tiền gửi thông thường, ngân hàng cũng triển khai nhiều sản phẩm khác như Tiền gửi tích lũy, Tiền gửi tích lũy linh động bạc hà...

Biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm tích lũy và tích lũy linh động bạc hà của Shinhan Bank

shin-han1

Nguồn: Website Shinhan Việt Nam


Mạnh Đức