Tài chính

Lãi suất ngân hàng Standard Chartered mới nhất tháng 2/2020

08:26 | 14/02/2020

Chia sẻ

Mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm có kì hạn cao nhất tại ngân hàng Standard Chartered Việt Nam trong tháng 2/2020 là 2,42%/năm, áp dụng cho các khoản tiền gửi trực tuyến từ 3 tháng trở lên.
Lãi suất ngân hàng Standard Chartered mới nhất tháng 2/2020 - Ảnh 1.

Nguồn: Standard Chartered

Trong tháng 2/2020, lãi suất tiền gửi tiết kiệm có kì hạn của khách hàng cá nhân tại quầy ngân hàng Standard Chartered Việt Nam dao động trong khoảng từ 0,5%/năm đến 2,32%/năm.

Cụ thể, tiền gửi tại kì hạn 1 tuần và 2 tuần được hưởng lãi suất 0,5%/năm. Trong khi các kì hạn gửi từ 1 tháng trở lên có mức lãi suất huy động cao hơn rõ rệt.

Theo đó, kì hạn 1 tháng được áp dụng lãi suất 1,67%/năm; 2 tháng là 2,05%/năm. Các kì hạn từ 3 tháng đến 36 tháng được hưởng cùng mức lãi suất cao nhất là 2,32%/năm.

Biểu lãi suất ngân hàng Standard Chartered mới nhất tháng 2/2020

Lãi suất ngân hàng Standard Chartered mới nhất tháng 2/2020 - Ảnh 2.

Nguồn: Website Standard Chartered Việt Nam

Xem thêm: Lãi suất ngân hàng Standard Chartered mới nhất tháng 3/2020 

Bên cạnh sản phẩm tiền gửi tại quầy, Standard Chartered Việt Nam cũng triển khai hình thức nhận tiền gửi trực tuyến với lãi suất huy động cao hơn.

Theo đó, kì hạn 1 tháng được áp dụng lãi suất 1,77%/năm; 2 tháng là 2,15%/năm. Các kì hạn gửi từ 3 tháng trở lên được hưởng mức lãi suất cao nhất là 2,42%/năm.

Biểu lãi suất ngân hàng Standard Chartered đối với tiền gửi trực tuyến tháng 2/2020 

Lãi suất ngân hàng Standard Chartered mới nhất tháng 2/2020 - Ảnh 3.

Nguồn: Website Standard Chartered Việt Nam

                             

Mạnh Đức