Tài chính

Lãi suất ngân hàng Standard Chartered mới nhất tháng 3/2020

16:19 | 19/03/2020

Chia sẻ

Mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm có kì hạn cao nhất tại ngân hàng Standard Chartered Việt Nam trong tháng 3/2020 là 1,97%/năm, áp dụng cho các khoản tiền gửi trực tuyến từ 3 tháng trở lên.
 - Ảnh 1.

Nguồn: Standard Chartered

Trong tháng 3/2020, lãi suất tiền gửi tiết kiệm có kì hạn của khách hàng cá nhân tại quầy ngân hàng Standard Chartered Việt Nam giảm tại tất cả kì hạn và dao động trong khoảng từ 0,3%/năm đến 1,97%/năm.

Cụ thể, tiền gửi tại kì hạn 1 tuần và 2 tuần được hưởng lãi suất 0,3%/năm. Trong khi các kì hạn gửi từ 1 tháng trở lên có mức lãi suất huy động cao hơn rõ rệt.

Theo đó, kì hạn 1 tháng được áp dụng lãi suất 1,32%/năm; 2 tháng là 1,58%/năm. Các kì hạn từ 3 tháng đến 36 tháng được hưởng cùng mức lãi suất 1,87 %/năm.

Biểu lãi suất ngân hàng Standard Chartered mới nhất tháng 3/2020

Lãi suất ngân hàng Standard Chartered mới nhất tháng 3/2020 - Ảnh 2.

Nguồn: Website Standard Chartered Việt Nam

Xem thêm: Lãi suất ngân hàng Standard Chartered mới nhất tháng 4/2020

Standard Chartered Việt Nam hiện cũng triển khai hình thức tiền gửi trực tuyến với lãi suất huy động cao hơn tiết kiệm tại quầy.

Theo đó, kì hạn 1 tháng được áp dụng lãi suất 1,42%/năm; 2 tháng là 1,68%/năm. Các kì hạn gửi từ 3 tháng trở lên được hưởng mức lãi suất cao nhất là 1,97%/năm.

Biểu lãi suất ngân hàng Standard Chartered đối với tiền gửi trực tuyến tháng 3/2020

Lãi suất ngân hàng Standard Chartered mới nhất tháng 3/2020 - Ảnh 3.

Nguồn: Website Standard Chartered Việt Nam

Mạnh Đức