Tài chính

Lãi suất ngân hàng Shinhan Bank cập nhật tháng 8/2021

17:47 | 10/08/2021

Chia sẻ

Khách hàng cá nhân và doanh nghiệp gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng Shinhan Bank vẫn tiếp tục được hưởng lãi suất không đổi so với ghi nhận trong nhiều tháng gần đây.

Lãi suất Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam trong tháng 8 không ghi nhận có điều chỉnh mới so với biểu lãi suất tiết kiệm đã được công bố từ đầu tháng 3.

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm lĩnh lãi cuối kỳ tại quầy của khách hàng cá nhân nằm trong phạm vi không đổi từ 2%năm đến 4,6%/năm tương ứng với các kỳ hạn 1 - 60 tháng.

Trong đó, tiền gửi ngân hàng tại kỳ hạn 1 - 5 tháng đang được áp dụng lãi suất từ 2%/năm đến 2,6%/năm. Lãi suất ngân hàng niêm yết tại kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng được ghi nhận lần lượt là 3,3%/năm và 3,6%/năm. Shinhan Bank tiếp tục ấn định lãi suất 4,5%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 18 tháng. Với 3 kỳ hạn dài nhất 24 tháng, 36 tháng và 60 tháng, khách hàng sẽ được nhận lãi suất cùng mức 4,6%/năm.

Trong khi đó, khách hàng gửi tiết kiệm lĩnh lãi hàng tháng tại quầy sẽ chỉ được nhận lãi suất trong khoảng từ 2%/năm đến 4,3%/năm, triển khai tại các kỳ hạn từ 2 tháng đến 60 tháng.

Đối với hình thức gửi tiết kiệm online, lãi suất ngân hàng Shinhan Bank áp dụng cao hơn lãi suất tại quầy 0,2 - 0,3 điểm % tại cùng một kỳ hạn.

Lãi suất tiền gửi online với các kỳ hạn 1 - 60 tháng đang được niêm yết trong phạm vi từ 2,3%/năm đến 4,9%/năm đối với hình thức lĩnh lãi cuối kỳ. Với hình thức lĩnh lãi hàng tháng, lãi suất dao động từ 2,3%/năm đến 4,6%/năm tương ứng với kỳ hạn 2 - 60 tháng. Tuy nhiên Shinhan Bank không tiền gửi có kỳ hạn 4 tháng và 5 tháng với hình thức trực tuyến.

Có thể thấy mức lãi suất cao nhất khảo sát được tại Shinhan Bank hiện là 4,9%/năm, được áp dụng cho khoản tiết kiệm online có kỳ hạn 24 - 36 tháng.

Lãi suất ngân hàng áp dụng với kỳ hạn ngắn 1 - 3 tuần cùng được niêm yết ở mức 0,2%/năm tại cả hai hình thức gửi tại quầy và gửi trực tuyến.

Lãi suất ngân hàng Shinhan Bank dành cho khách hàng cá nhân

Lãi suất ngân hàng Shinhan Bank cập nhật tháng 8/2021 - Ảnh 1.

Nguồn: Shinhan Bank.

Khách hàng doanh nghiệp cũng đang được duy trì lãi suất tiền gửi trong khoảng từ 1,9%/năm đến 4,3%/năm, lĩnh lãi cuối kỳ. Trong trường hợp lựa chọn nhận lãi hàng tháng, khách hàng sẽ được hưởng lãi suất từ 1,9%/năm đến 3,9%/năm. 

Riêng với khách hàng doanh nghiệp, lãi suất tiền gửi tại quầy và tiền gửi trực tuyến được áp dụng giống nhau tại các kỳ hạn gửi.

Tiền gửi có kỳ hạn ngắn 1 - 3 tuần cũng được ghi nhận có lãi suất cùng mức 0,2%/năm.

Lãi suất tiền gửi áp dụng cho các khách hàng doanh nghiệp tháng 8/2021

Lãi suất ngân hàng Shinhan Bank cập nhật tháng 8/2021 - Ảnh 2.

Nguồn: Shinhan Bank.

 

Ngọc Mai