|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Lãi suất ngân hàng Shinhan Bank tháng 9/2021: Tăng lãi suất tiền gửi online

10:40 | 13/09/2021
Chia sẻ
Khảo sát tại ngân hàng Shinhan Bank trong tháng này ghi nhận một số điều chỉnh tại biểu lãi suất tiền gửi online dành cho khách hàng cá nhân.

Bước sang tháng 9, Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam đã có động thái tăng lãi suất tiền gửi tại một số kỳ hạn tại biểu lãi suất tiền gửi online áp dụng với khách hàng cá nhân. Trong khi đó lãi suất tại quầy vẫn tiếp tục được duy trì không đổi so với trước.

Tiền gửi tiết kiệm tại quầy của khách hàng cá nhân tiếp tục được niêm yết trong khoảng từ 2%/năm đến 4,6%/năm với hình thức lĩnh lãi cuối kỳ, kỳ hạn 1 - 60 tháng.

Trong đó, tiền gửi ngân hàng tại kỳ hạn ngắn 1, 2 và 3 tháng được áp dụng lần lượt là 2%/năm, 2,1%/năm và 2,4%/năm. Lãi suất tiết kiệm tại kỳ hạn 4 tháng và 5 tháng cùng được áp dụng ở mức 2,6%/năm. Tiếp đó kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng có lãi suất tương ứng là 3,3%/năm và 3,6%/năm.

Lãi suất ngân hàng đang triển khai cho tiền gửi có kỳ hạn 12 tháng và 18 tháng cùng ở mức 4,5%/năm. Với ba kỳ hạn dài nhất 24 tháng, 36 tháng và 60 tháng, Shinhan Bank cùng huy động tiền gửi với lãi suất 4,6%/năm.

Đối với khách hàng lựa chọn hình thức nhận lãi hàng tháng, lãi suất ngân hàng Shinhan Bank niêm yết trong phạm vi từ 2%/năm đến 4,3%/năm, áp dụng tại kỳ hạn 2 - 60 tháng.

Các khoản tiết kiệm online có kỳ hạn 1 - 60 tháng lĩnh lãi cuối kỳ trong tháng 9 được hưởng lãi suất từ 2,3%/năm đến 5%/năm. Theo khảo sát, lãi suất ngân hàng tăng 0,2 điểm % tại các kỳ hạn 3 - 12 tháng và giữ nguyên ở các kỳ hạn còn lại.

Có thể thấy, mức lãi suất cao nhất đang được Shinhan Bank huy động trong tháng này là 5%/năm, áp dụng cho tiền gửi online tại kỳ hạn 12 tháng. 

Khách hàng gửi tiết kiệm online dưới hình thức nhận lãi hàng tháng được hưởng lãi suất từ 2,3%/năm đến 4,7%/năm, kỳ hạn 2 - 60 tháng.

Tiền gửi ngân hàng trong thời gian ngắn 1 - 3 tuần được ấn định cùng mức lãi suất 0,2%/năm với cả hai hình thức gửi tại quầy và gửi online.

Biểu lãi suất ngân hàng Shinhan Bank áp dụng với cá nhân trong tháng 9

Lãi suất ngân hàng Shinhan Bank tháng 9/2021: Tăng lãi suất tiền gửi online - Ảnh 1.

Nguồn: Shinhan Bank.

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm dành cho khách hàng doanh nghiệp tháng này được duy trì không đổi so với tháng trước. Tiền gửi dưới hình thức lĩnh lãi cuối kỳ được triển khai trong phạm vi từ 1,9%/năm đến 4,3%/năm, tương ứng với kỳ hạn 1 - 60 tháng. Trong khi đó lãi suất áp dụng với khoản tiết kiệm lĩnh lãi hàng tháng thấp hơn, dao động từ 1,9%/năm đến 3,9%/năm triển khai tại kỳ hạn 2 - 60 tháng.

Đối với khách hàng doanh nghiệp, lãi suất tiền gửi tại quầy và online được áp dụng tương tự nhau đối với cả hai hình thức trả lãi.

Biểu lãi suất ngân hàng Shinhan Bank áp dụng với khách hàng doanh nghiệp

Lãi suất ngân hàng Shinhan Bank tháng 9/2021: Tăng lãi suất tiền gửi online - Ảnh 2.

Nguồn: Shinhan Bank.

 

Ngọc Mai

CEO Hoà Phát: Tiêu thụ thép quý IV có thể chỉ tăng nhẹ
Ông Nguyễn Việt Thắng, Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Hoà Phát cho biết giai đoạn quý IV, tiêu thụ thép sẽ tốt lên nhưng không nhiều do nền kinh tế vẫn tương đối xấu. Để có sự thay đổi đột biến, ngành phải chờ khi nào nền kinh tế phục hồi mạnh, bất động sản và chế biến chế tạo đi lên.