|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Lãi suất ngân hàng SeABank 12/2022 cao nhất là bao nhiêu?

16:27 | 05/12/2022
Chia sẻ
Khách hàng gửi tiết kiệm tại ngân hàng SeABank sẽ được nhận lãi suất trong khoảng từ 5,7%/năm đến 7,43%/năm đối với hình thức gửi thông thường tại quầy.

Khảo sát ngày 5/12, Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeABank) vẫn theo đà tăng lãi suất tại nhiều kỳ hạn gửi. Phạm vi lãi suất tiền gửi lĩnh lãi cuối kỳ tại quầy đang dao động trong khoảng từ 5,7%/năm đến 7,43%/năm, áp dụng tại kỳ hạn 1 - 36 tháng.

 Nguồn: SeABank.

Ngân hàng giữ nguyên lãi suất là 5,7%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến 5 tháng. Từ kỳ hạn 6 tháng trở đi, lãi suất tiết kiệm tăng đồng loạt 0,35 - 0,8 điểm % so với cùng kỳ tháng trước.

Lãi suất huy động tại kỳ hạn 6 tháng đến 11 tháng đang được niêm yết trong khoảng từ 6,8%/năm đến 6,85%/năm, với mức chênh lãi suất là 0,35 - 0,8 điểm % so với trước. 

Khách hàng đăng ký gửi tiết kiệm tại kỳ hạn 12 tháng và 15 tháng sẽ được nhận lãi suất lần lượt là 7,3%/năm và 7,4%, tăng thêm 0,7 điểm % ở cả hai kỳ hạn.

Khoản tiền gửi có kỳ hạn 18 tháng được nhận lãi suất là 7,41% tăng 0,61 điểm % và kỳ hạn 24 tháng có lãi suất là 7,42%/năm tăng 0,52 điểm % so với trước đó.

Ngân hàng áp dụng lãi suất tiết kiệm cao hơn cả tại kỳ hạn 36 tháng, ghi nhận ở mức 7,43%/năm, cao hơn tháng trước 0,43 điểm %.

Trường hợp khách hàng có nhu cầu gửi tiền ngân hàng trong thời gian ngắn 7 ngày, 14 ngày và 21 ngày thì lãi suất tiền gửi được ấn định ở mức 1%/năm.

Biểu lãi suất ngân hàng SeABank mới nhất tháng 12/2022

Kỳ hạn

Lãi suất năm

7 Ngày

1,00%

14 Ngày

1,00%

21 Ngày

1,00%

1 Tháng

5,70%

2 Tháng

5,70%

3 Tháng

5,70%

4 Tháng

5,70%

5 Tháng

5,70%

6 Tháng

6,80%

7 Tháng

6,81%

8 Tháng

6,82%

9 Tháng

6,83%

10 Tháng

6,84%

11 Tháng

6,85%

12 Tháng

7,30%

15 Tháng

7,40%

18 Tháng

7,41%

24 Tháng

7,42%

36 Tháng

7,43%

Nguồn: SeABank.

Ngân hàng SeABank áp dụng lãi suất tiết kiệm bậc thang cho các khách hàng gửi từ 100 triệu đồng trở lên. Số tiền gửi càng lớn thì khách hàng sẽ được hưởng lãi suất càng cao.

Có 5 khung tiền gửi đang được áp dụng là: Từ 100 triệu đến dưới 500 triệu đồng, từ 500 triệu đến dưới 1 tỷ đồng, từ 1 tỷ đến dưới 5 tỷ đồng, từ 5 tỷ đến dưới 10 tỷ đồng và từ 10 tỷ đồng trở lên.

Trong tháng này, lãi suất tiết kiệm bậc thang đang được triển khai trong khoảng từ 5,7%/năm đến 8,9%/năm. So với tháng trước, lãi suất ngân hàng tăng mạnh tới 1,3 điểm % tại tất cả kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Còn tại kỳ hạn 1 - 5 tháng lãi suất vẫn được triển khai ở mức cũ.

Có thể thấy mức lãi suất ngân hàng SeABank cao nhất là 8,9%/năm, áp dụng với khoản tiền gửi từ 10 tỷ đồng trở lên có kỳ hạn 24 tháng và 36 tháng.

Bảng lãi suất tiết kiệm bậc thang tại ngân hàng SeABank

Kỳ hạn

100tr - dưới 500 tr

500tr - dưới 1 tỷ

1 tỷ - dưới 5 tỷ

5 tỷ - dưới 10 tỷ

10 tỷ trở lên

1 Tháng

5,70%

5,70%

5,70%

5,70%

5,70%

2 Tháng

5,70%

5,70%

5,70%

5,70%

5,70%

3 Tháng

5,70%

5,70%

5,70%

5,70%

5,70%

4 Tháng

5,70%

5,70%

5,70%

5,70%

5,70%

5 Tháng

5,70%

5,70%

5,70%

5,70%

5,70%

6 Tháng

8,00%

8,05%

8,10%

8,15%

8,20%

7 Tháng

8,03%

8,08%

8,13%

8,18%

8,23%

8 Tháng

8,06%

8,11%

8,16%

8,21%

8,26%

9 Tháng

8,09%

8,14%

8,19%

8,24%

8,29%

10 Tháng

8,12%

8,17%

8,22%

8,27%

8,32%

11 Tháng

8,15%

8,20%

8,25%

8,30%

8,35%

12 Tháng

8,20%

8,25%

8,30%

8,35%

8,40%

13 Tháng

8,40%

8,45%

8,50%

8,55%

8,60%

15 Tháng

8,45%

8,50%

8,55%

8,60%

8,65%

18 Tháng

8,50%

8,55%

8,60%

8,65%

8,70%

24 Tháng

8,70%

8,75%

8,80%

8,85%

8,90%

36 Tháng

8,70%

8,75%

8,80%

8,85%

8,90%

Nguồn: SeABank. 

Ngọc Mai