|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Cập nhật lãi suất ngân hàng Kiên Long mới nhất tháng 12/2022

15:40 | 05/12/2022
Chia sẻ
Theo ghi nhận, ngân hàng KienlongBank tiếp tục điều chỉnh tăng lãi suất tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân ở hầu hết các kỳ hạn. Hiện, lãi suất cao nhất áp dụng cho hình thức giao dịch tại quầy là 8,8%/năm.

Lãi suất ngân hàng Kiên Long áp dụng với khách hàng cá nhân

Theo ghi nhận ngày 5/12, Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) đã có động thái điều chỉnh lãi suất tiền gửi ở nhiều kỳ hạn.

Trong đó, lãi suất được áp dụng cho khách hàng có tiền gửi tại quầy vào khoảng 6 - 8,8%/năm đối với kỳ hạn 1 - 60 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ. Qua so sánh, biểu lãi suất mới tăng 0,85 - 1,7 điểm % so với đầu tháng 11.

Cụ thể, lãi suất ở mức 6%/năm tiếp tục được niêm yết cho các khoản tiết kiệm có kỳ hạn từ 1 tháng đến 5 tháng. Tại các kỳ hạn 6 - 8 tháng, ngân hàng huy động lãi suất ở mức 8,6%/năm, tăng 1,6 điểm %.

Trường hợp có tiền gửi tại kỳ hạn 9 tháng, khách hàng sẽ nhận được mức lãi suất 8,7%/năm, tăng 1,7 điểm %. Tương tự, tại hai kỳ hạn tiếp theo là 10 tháng và 11 tháng, lãi suất tăng 1,6 điểm % lên mức 8,7%/năm.

Cùng thời điểm khảo sát, lãi suất tiết kiệm áp dụng cho kỳ hạn 12 tháng, 13 tháng và 15 tháng cùng ở mức 8,8%/năm, tương ứng tăng 1,3 điểm %, 1,2 điểm % và 1,1 điểm %.

Khách hàng có tiền gửi tại kỳ hạn 17 tháng sẽ được hưởng lãi suất là 7,7%/năm, không đổi so với tháng đầu tháng 11. Trong khi đó, lãi suất tiết kiệm tại các kỳ hạn 18 - 36 tháng được điều chỉnh tăng 0,85 điểm % lên cùng mức 8,6%/năm. Lãi suất áp dụng cho kỳ hạn 60 tháng là 7,75%/năm.

Ảnh: Kienlongbank

Ngoài ra, khách hàng còn có thể lựa chọn gửi tiền không kỳ hạn hoặc kỳ hạn ngắn (1 - 3 tuần) với lãi suất ở mức 1%/năm.

Lãi suất tiền gửi không kỳ hạn

Tiền gửi không kỳ hạn

Lãi suất(%/năm)

Tiền gửi tiết kiệm

1

Tiền gửi thanh toán

1

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn

Kỳ hạn gửi

Lãnh lãi cuối kỳ (%/năm)

Lãnh lãi định kỳ (%/năm)

Lãnh lãi đầu kỳ (%/năm)

12 tháng

6 tháng

3 tháng

1 tháng

1 tuần

1

         

2 tuần

1

         

3 tuần

1

         

01 tháng

6

       

5,97

02 tháng

6

     

5,99

5,94

03 tháng

6

     

5,97

5,91

04 tháng

6

     

5,96

5,88

05 tháng

6

     

5,94

5,85

06 tháng

8,6

   

8,5

8,45

8,25

07 tháng

8,6

     

8,4

8,2

08 tháng

8,6

     

8,35

8,15

09 tháng

8,7

   

8,55

8,45

8,2

10 tháng

8,7

     

8,4

8,1

11 tháng

8,7

     

8,4

8,05

12 tháng

8,8

 

8,6

8,5

8,45

8,1

13 tháng

8,8

     

8,45

8,05

15 tháng

8,8

   

8,45

8,4

8

17 tháng

7,7

     

7,33

6,94

18 tháng

8,6

 

8,25

8,2

8,15

7,65

24 tháng

8,6

7,47

8,1

8

7,95

7,35

36 tháng

8,6

7,22

7,8

7,75

7,7

6,85

60 tháng

7,75

6,77

6,66

6,6

6,57

5,59

Nguồn: Kienlongbank

Lãi suất ngân hàng Kiên Long áp dụng với khách hàng gửi tiền online

Bên cạnh đó, lãi suất ngân hàng Kiên Long dành cho khách hàng gửi tiền online tiếp tục tăng khi bước sang tháng 12.

Chi tiết hơn, ngân hàng triển khai biểu lãi suất vào khoảng 6 - 9,6%/năm, tăng 0,3 - 0,7 điểm % tại các kỳ 1 - 36 tháng. Trong đó, lãi suất ngân hàng cao nhất đang được niêm yết cho hình thức gửi tiền này là 9,6%/năm áp dụng cho các kỳ hạn 13 tháng và 15 tháng.

Lãi suất tiền gửi trực tuyến

Kỳ hạn

Lãi suất(%/năm)

01 tháng

6

02 tháng

6

03 tháng

6

06 tháng

9,1

09 tháng

9,2

12 tháng

9,5

13 tháng

9,6

15 tháng

9,6

18 tháng

9,5

24 tháng

9,2

36 tháng

9,2

Nguồn: Kienlongbank

Anh Thư