|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Lãi suất Ngân hàng Kiên Long tháng 1/2023 có nhiều điều chỉnh mới

16:03 | 10/01/2023
Chia sẻ
Theo khảo sát mới nhất, Ngân hàng Kiên Long đã có động thái điều chỉnh tăng lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại nhiều kỳ hạn, tuy nhiên cũng có một số kỳ hạn gửi giảm nhẹ so với tháng trước.

Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) đã cập nhật biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm với nhiều cập nhật mới. Lãi suất ngân hàng vừa được điều chỉnh tăng, vừa ghi nhận giảm ở tùy từng kỳ hạn.

Nguồn: Kienlongbank.

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại quầy đang dao động trong khoảng từ 6%/năm đến 9,5%/năm, áp dụng cho hình thức nhận lãi cuối kỳ, kỳ hạn 1 - 60 tháng.

Trong đó ở kỳ hạn 1 - 5 tháng, lãi suất tiền gửi được duy trì không đổi là 6%/năm. Kienlongbank thực hiện tăng mạnh thêm 0,7 điểm % lãi suất tại kỳ hạn từ 6 tháng đến 15 tháng. Theo đó kỳ hạn 6 - 8 tháng có lãi suất là 9,3%/năm; kỳ hạn 9 - 11 tháng có lãi suất là 9,4%/năm; tiền gửi ở kỳ hạn 12 - 15 tháng được niêm yết lãi suất là 9,5%/năm.

Lãi suất tiết kiệm tại kỳ hạn 17 tháng không đổi so với tháng trước, niêm yết ở mức 7,7%/năm.

Tại kỳ hạn gửi 12 tháng, lãi suất Ngân hàng Kiên Long ghi nhận tăng mạnh thêm 0,7 điểm % lên mức 9,3%/năm.

Trái lại, lãi suất tiết kiệm tại kỳ hạn 24 tháng và 36 tháng lại giảm nhẹ 0,1 điểm % so với tháng trước, ấn định ở mức 8,5%/năm.

Khách hàng gửi tiết kiệm trong thời gian dài tới 60 tháng sẽ được nhận lãi suất là 7,75%/năm, giữ nguyên như cũ.

Khoản tiền gửi ngân hàng trong thời hạn ngắn 1 - 3 tuần cùng nhận lãi suất là 1%/năm. Đồng thời tiền gửi không kỳ hạn cũng được ấn định lãi suất 1%/năm.

Đối với kỳ trả lãi khác như trả lãi đầu kỳ, trả lãi định kỳ (1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng), lãi suất ngân hàng cùng được điều chỉnh theo cả hai xu hướng tăng/giảm lãi suất ở tùy từng kỳ hạn.

Biểu lãi suất Ngân hàng Kiên Long cập nhật mới nhất

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn

Kỳ hạn gửi

Lãnh lãi cuối kỳ (%/năm)

Lãnh lãi định kỳ (%/năm)

Lãnh lãi đầu kỳ (%/năm)

12 tháng

6 tháng

3 tháng

1 tháng

1 tuần

1

         

2 tuần

1

         

3 tuần

1

         

01 tháng

6

       

5,97

02 tháng

6

     

5,99

5,94

03 tháng

6

     

5,97

5,91

04 tháng

6

     

5,96

5,88

05 tháng

6

     

5,94

5,85

06 tháng

9,3

   

9,2

9,15

8,9

07 tháng

9,3

     

9,1

8,8

08 tháng

9,3

     

9,05

8,75

09 tháng

9,4

   

9,2

9,15

8,8

10 tháng

9,4

     

9,1

8,7

11 tháng

9,4

     

9,05

8,65

12 tháng

9,5

 

9,3

9,15

9,1

8,65

13 tháng

9,5

     

9,1

8,6

15 tháng

9,5

   

9,1

9

8,5

17 tháng

7,7

     

7,33

6,94

18 tháng

9,3

 

8,9

8,8

8,75

8,15

24 tháng

8,5

7,47

8

7,95

7,9

7,25

36 tháng

8,5

7,22

7,7

7,65

7,6

6,75

60 tháng

7,75

6,77

6,66

6,6

6,57

5,59

Nguồn: Kienlongbank.

Tương tự, tiền gửi tiết kiệm qua kênh online trong tháng này cũng được điều chỉnh 0,1 - 0,2 điểm % theo hướng tăng và giảm lãi suất.

Phạm vi lãi suất tiết kiệm online tại Kienlongbank dao động từ 6%/năm đến 9,5%/năm, tương ứng với kỳ hạn 1 - 36 tháng.

Biểu lãi suất tiết kiệm online tại Ngân hàng Kiên Long

Kỳ hạn

Lãi suất (%/năm)

01 tháng

6

02 tháng

6

03 tháng

6

06 tháng

9,3

09 tháng

9,4

12 tháng

9,5

13 tháng

9,5

15 tháng

9,5

18 tháng

9,5

24 tháng

9

36 tháng

9

Nguồn: Kienlongbank.

Ngọc Mai

Hai chỉ số giảm tốc ở Hà Nội, TP HCM có thể gây khó khăn với bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng
Khu vực bán lẻ và dịch vụ được kỳ vọng là một trong những động lực tăng trưởng năm nay khi các động lực khác đang suy yếu, tuy nhiên chuyên gia cho rằng có một số khó khăn nhất định với lĩnh vực này.