Tài chính

Lãi suất Ngân hàng Phương Đông cao nhất tháng 11/2019 là 8,2%/năm

07:40 | 04/11/2019

Chia sẻ

Nguồn: Ngân hàng OCB

Tháng 11/2019, kì hạn 13 tháng với số tiền gửi từ 500 tỉ đồng trở lên được Ngân hàng OCB áp dụng mức lãi suất tương đối cao, lên tới 8,2%/năm.

Biểu lãi suất tiết kiệm mà Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) áp dụng cho khách hàng đến gửi tiền hiện dao động từ 5,27 - 8,2%/năm.

Riêng đối với tiền gửi không kì hạn có lãi suất là 0,1%/năm và kì hạn ngắn dưới 1 tháng lãi suất là 1%/năm.

Đối với kì hạn 1 tháng, mức lãi suất là 5,3%/năm khi gửi tiền tại quầy còn khi gửi online thì hưởng lãi suất cao hơn 0,1 điểm %. Khoản tiền gửi kì hạn từ 3 - 5 tháng có mức lãi suất là 5,5%/năm cho cả hai hình thức gửi tiền.

Khi khách hàng gửi tiết kiệm từ 6 - 8 tháng, lãi suất áp dụng là 7,2%/năm, từ 9 - 11 tháng lãi suất là 7,3%/năm. Tương ứng với cả hai loại kì hạn này, khi gửi trực tuyến lãi suất được cộng thêm 0,1 điểm %.

Đáng chú ý với kì hạn 12 tháng, ngân hàng triển khai lãi suất 8,1%/năm, trả lãi cuối kì cho số tiền gửi mở mới tại quầy có số dư từ 200 tỉ đồng trở lên, nếu không khách hàng chỉ hưởng lãi suất chung là 7,4%/năm. 

Còn đối với kì hạn 13 tháng người gửi tiền được hưởng mức lãi suất cao nhất tại OCB lên tới 8,2%/năm khi mở mới khoản tiết kiệm có số dư từ 500 tỉ đồng trở lên hoặc tiền gửi kì hạn 13 tháng đến hạn và tự động tái tục.

Các kì hạn huy động dài hạn khác như 18 tháng và 21 tháng đang được Ngân hàng áp dụng cùng mức lãi suất là 7,8%/năm khi gửi thông thường; kì hạn 24 và 36 tháng được quy định lãi suất lần lượt là 7,9%/năm và 8%/năm tại quầy.

Biểu lãi suất ngân hàng Phương Đông (OCB khi gửi tiết kiệm tháng 11/2019

ocb 1

Nguồn: OCB

Bên cạnh đó, Ngân hàng OCB cũng có chính sách ưu đãi lãi suất dành cho một số sản phẩm tiết kiệm như đối với số tiền từ 1 tỉ đồng trở lên khi tiết kiệm thường kì hạn 1 - 11 tháng, kì hạn 12 tháng lãi cuối kì và tiền gửi có kì hạn 1 - 12 tháng thì được cộng thêm 0,1 điểm % so với biểu lãi suất trên.

Hoặc khi tiết kiệm trực tuyến kì hạn 6 - 12 tháng với số tiền từ 1 - 5 tỉ đồng sẽ được cộng thêm 0,1 điểm %; trên 5 tỉ đồng được ưu đãi thêm 0,2 điểm % so với biểu lãi suất niêm yết.

Ngọc Huyền