|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Lãi suất ngân hàng OceanBank mới nhất tháng 3/2019

11:20 | 27/03/2019
Chia sẻ
Lãi suất ngân hàng OceanBank cao nhất trong tháng 3/2019 là 7,5%/năm được áp dụng cho khách hàng cá nhân tại kì hạn 13 tháng, lãi trả cuối kì.
Lãi suất ngân hàng OceanBank mới nhất tháng 3/2019 - Ảnh 1.

Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương (Nguồn: OceanBank)

Lãi suất Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương (OceanBank) trong tháng 3 đã được thay đổi tại một số kì hạn gửi so với các tháng trước.

Theo đó, đối với khách hàng cá nhân, tiền gửi các kì hạn ngắn dưới 1 tháng gồm 1 tuần, 2 tuần và 3 tuần đang cùng được huy động với mức lãi suất là 1%/năm.

Tiền gửi kì hạn 1 tháng được huy động với mức lãi suất là 5,3%/năm; 2 tháng là 5,4%/năm; từ 3 đến 5 tháng là 5,5%/năm.

Tiền gửi tiết kiệm kì hạn 6 tháng đang được hưởng mức lãi suất 6,8%/năm (giảm 0,1 điểm % so với tháng trước).

Kì hạn 7 tháng đang có mức lãi suất là 6,3%/năm (tăng 0,1 điểm %); 8 tháng và 9 tháng là 6,4%/năm (tăng 0,1 điểm %); 10 tháng 6,7%/năm (tăng 0,1 điểm %) và 11 tháng là 6,8%/năm.

Tiền gửi kì hạn dài trên 12 tháng đang được OceanBank áp dụng các mức lãi suất cao hơn rõ rệt. Cụ thể, lãi suất tiền gửi kì hạn 12 tháng và 13 tháng là 7,5%/năm, trong đó lãi suất áp dụng cho kì hạn 13 tháng đã giảm 0,1 điểm % so với tháng 2.

Kì hạn 15 tháng và 36 tháng đang được áp dụng mức lãi suất là 7,4% trong khi kì hạn 18 tháng có mức lãi suất huy động là 7,2%/năm và 24 tháng là 7,3%/năm.

Biểu lãi suất ngân hàng OceanBank dành cho khách hàng cá nhân tại ngày 27/3/2019

Lãi suất ngân hàng OceanBank mới nhất tháng 3/2019 - Ảnh 2.

Nguồn: Website OceanBank

Đối với khách hàng doanh nghiệp lãi suất tiền gửi tiết kiệm tiền gửi có kì hạn dao động từ 1 – 6,5%/năm. Cụ thể, các kì hạn ngắn 1 tuần, 2 tuần và 3 tuần có cùng mức lãi suất huy động là 1%/năm.

Tiền gửi tiết kiệm kì hạn 1 tháng và 2 tháng đang được áp dụng mức lãi suất lần lượt là 4,3%/năm và 4,5%/năm.

Kì hạn từ 3 đến 5 tháng đang được hưởng mức lãi suất là 4,7%/năm; từ 6 đến 8 tháng là 5,1%/năm; 9 – 11 tháng là 5,5%/năm.

Mức lãi suất áp dụng kì hạn 12 tháng là 6,2%/năm.

Đặc biệt, tiền gửi kì hạn 24 tháng đang được hưởng mức lãi suất cao nhất là 6,5%/năm.

Tiền gửi thanh toán và tiết kiệm không kì hạn đang được OceanBank áp dụng cùng mức lãi suất 0,5%/năm.

Biểu lãi suất ngân hàng OceanBank dành cho khách hàng doanh nghiệp tại ngày 27/3/2019

Lãi suất ngân hàng OceanBank mới nhất tháng 3/2019 - Ảnh 3.

Nguồn: Website OceanBank

NHNN hút ròng tuần thứ 6 liên tiếp, lãi suất liên ngân hàng tiếp tục giảmNHNN hút ròng tuần thứ 6 liên tiếp, lãi suất liên ngân hàng tiếp tục giảm Lãi suất ngân hàng Saigonbank mới nhất tháng 3/2019Lãi suất ngân hàng Saigonbank mới nhất tháng 3/2019 Lãi suất Ngân hàng Quốc dân cao nhất tháng 3/2019 là 8%/nămLãi suất Ngân hàng Quốc dân cao nhất tháng 3/2019 là 8%/năm

Mạnh Đức