Tài chính

Lãi suất ngân hàng LienVietPostBank mới nhất tháng 6/2019

06:31 | 24/06/2019

Chia sẻ

Lãi suất tiết kiệm các kì hạn từ 1 tháng đến 60 tháng tại LienVietPostBank dao động trong từ 5% - 8%/năm.

lienvietpostbank-giao-dich_RABT

Ảnh: LienVietPostBank

Theo biểu lãi suất mới nhất tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank - Mã: LPB), mức lãi suất cao nhất tại ngân hàng là 8%/năm áp dụng tại kì hạn 13 tháng (với số tiền gửi từ 300 tỉ trở lên) hoặc 48 tháng, 60 tháng.

Đối với hình thức gửi tiết kiệm thường tại quầy, lãi suất tiết kiệm kì hạn từ 1 tháng đến 60 tháng dao động trong từ 5% - 8%/năm.

Cụ thể, lãi suất kì hạn 1 - 2 tháng lãi suất là 5%/năm; kì hạn 3 tháng là 5,1%; kì hạn 4 – 5 tháng là 5,3%/năm; kì hạn 6 - 8 tháng là 6,1%/năm; kì hạn 9 tháng có lãi suất 6,2%/năm; kì hạn 10 – 11 tháng là 6,3%/năm...

Đối với các kì hạn ngắn dưới 1 tháng như 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần sẽ cùng được hưởng lãi suất là 1%/năm. Lãi suất huy động không kì hạn là 0,3%/năm.

Biểu lãi suất ngân hàng LienVietPostBank đối với hình thức tiết kiệm thường

Screen Shot 2019-06-24 at 00

Nguồn: Website LienVietPostBank.

Trúc Minh