Tài chính

Lãi suất ngân hàng LienVietPostBank mới nhất tháng 11/2018

08:17 | 03/11/2018

Chia sẻ

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm cao nhất tại ngân hàng LienVietPostBank trong đầu tháng 11 là 7,8%/năm được áp dụng với kì hạn 13 tháng, lãi được trả cuối kì và số tiền gửi từ trên 300 tỉ đồng. 
 
lai suat ngan hang lienvietpostbank moi nhat thang 112018 Lãi suất ngân hàng VietinBank mới nhất tháng 11/2018
lai suat ngan hang lienvietpostbank moi nhat thang 112018 Lãi suất ngân hàng LienVietPostBank mới nhất tháng 10/2018
lai suat ngan hang lienvietpostbank moi nhat thang 112018
Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (Ảnh: LienVietPostBank)

Lãi suất tiền ngân hàng LienVietPostBank trong đầu tháng 11 đã tăng lên so với tháng 10 ở một số kì hạn dưới 12 tháng.

Cụ thể, tiền gửi tiết kiệm, trả lãi cuối kì dành cho cá nhân ở kì hạn 1 đến 3 tuần có mức lãi suất 1%/năm, giữ nguyên so với tháng 10. Kì hạn 1 - 2 tháng lãi suất là 4,5%/năm (tăng 0,2 điểm % so với tháng 10); kì hạn 3 - 4 tháng là 4,8%/năm (tăng 0,2 điểm %)

Tiền gửi tiết kiệm kì hạn 5 tháng đang được huy động với mức là 5%/năm, tăng mạnh 0,4 điểm % so với tháng trước.

Kì hạn 6 tháng có mức lãi suất là 5,5%/năm (tăng 0,2 điểm %).

Tiết kiệm kì hạn 7 - 8 tháng có lãi suất là 5,1%/năm; kì hạn 9 – 11 tháng có lãi suất 5,6%/năm (tăng 0,1 điểm %).

Đáng chú ý, lãi suất các kì hạn từ 12 tháng trở lên đều giữ nguyên so với tháng 10.

Cụ thể, lãi suất kì hạn 12 tháng và 18 tháng có mức lãi suất huy động là 6,8%/năm. Kỳ hạn 15 tháng và 16 tháng hưởng lãi suất 6,7%/năm; kỳ hạn 24 tháng là 7,2%/năm.

Các khoản tiết kiệm kì hạn 25 và 36 tháng có lãi suất là 7,4%/năm; kì hạn 48 tháng và 60 tháng có lãi suất 6,6%/năm.

Đặc biệt, kì hạn 13 tháng có mức lãi suất cao nhất là 7,8%/năm. Mức lãi suất này chỉ áp dụng cho các khoản tiền gửi tiết kiệm mới hoặc tái tục có số dư tiền gửi trên 300 tỷ đồng.

Các khoản tiền gửi hoặc tái tục có số dư thấp hơn 300 tỷ sẽ được áp dụng mức lãi suất 6,8%/năm (trả lãi cuối kì); 6,58% (trả lãi hàng tháng) và 6,33% (trả lãi trước).

Ngoài ra, lãi suất tiền gửi thanh toán và tiết kiệm không kì hạn tại LienVietPostBank hiện đang là 0,3%/năm.

Biểu lãi suất ngân hàng LienVietPostBank tại 2/11/2018

lai suat ngan hang lienvietpostbank moi nhat thang 112018
Biểu lãi suất ngân hàng LienVietPostBank

Xem thêm

Quốc Thụy