Tài chính

Lãi suất ngân hàng LienVietPostBank mới nhất tháng 12/2018

17:06 | 24/12/2018

Chia sẻ

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng LienVietPostBank trong tháng 12 đã tăng mạnh so với tháng 11. Trong đó, mức lãi suất cao nhất là 7,8%/năm dành cho khách hàng cá nhân, áp dụng với kì hạn 13 tháng, lãi được trả cuối kì và số tiền gửi từ trên 300 tỉ đồng.  
 

lai suat ngan hang lienvietpostbank moi nhat thang 122018
Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (Ảnh: LienVietPostBank)


Lãi suất ngân hàng LienVietPostBank trong tháng 12 đã tăng mạnh so với tháng 11 tại hầu hết kì hạn với mức tăng từ 0,1 – 1%. Hiện lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại LienVietPostBank áp dụng cho khách hàng cá nhân, lãi trả cuối kì dao động từ 1% - 7,8%/năm.

Cụ thể, tiền gửi tiết kiệm, trả lãi cuối kì dành cho cá nhân ở kì hạn 1 đến 3 tuần có mức lãi suất 1%/năm, giữ nguyên so với tháng 11 và tháng 10. Kì hạn 1 - 2 tháng lãi suất là 4,5%/năm; kì hạn 3 tháng là 5,1% tăng 0,3 điểm % so với tháng 11; kì hạn 4 – 5 tháng cùng được hưởng mức lãi suất là 5,3%/năm (tăng lần lượt 0,5 và 0,3 điểm % so với tháng trước)

Kì hạn 6 tháng có mức lãi suất là 5,8%/năm (tăng 0,3 điểm %).

Tiền gửi tiết kiệm kì hạn 7 - 8 tháng có lãi suất là 6,1%/năm (tăng mạnh 1% so với tháng 11); kì hạn 9 tháng có lãi suất 6,2%/năm (tăng 0,6 điểm %); 10 – 11 tháng đang cùng được huy động với mức lãi suất là 6,3%/năm ( tăng 0,7 điểm %)

Lãi suất kì hạn 12 tháng là 6,9%/năm (tăng 0,1 điểm %). Kì hạn 15 tháng và 16 tháng hưởng lãi suất 7,1%/năm (tăng 0,4 điểm %); kỳ hạn 18 tháng và 24 tháng được hưởng mức lãi suất lần lượt là 7,2%/năm và 7,3%/năm.

Các khoản tiết kiệm kì hạn 25 tháng, 36 tháng, 48 tháng và 60 tháng đang cùng được hưởng mức lãi suất là 7,4%/năm. Trong đó, lãi suất các kì hạn 48 tháng và 60 tháng đã tăng mạnh 0,8 điểm % so với tháng 11.

Đặc biệt, kì hạn 13 tháng có mức lãi suất cao nhất là 7,8%/năm. Mức lãi suất này chỉ áp dụng cho các khoản tiền gửi tiết kiệm mới hoặc tái tục có số dư tiền gửi trên 300 tỷ đồng.

Các khoản tiền gửi hoặc tái tục có số dư thấp hơn 300 tỷ sẽ được áp dụng mức lãi suất 7%/năm (trả lãi cuối kì); 6,77% (trả lãi hàng tháng) và 6,5% (trả lãi trước).

Ngoài ra, lãi suất tiền gửi thanh toán và tiết kiệm không kì hạn đang được LienVietPostBank áp dụng mức lãi suất là 0,3%/năm.

Biểu lãi suất ngân hàng tại 24/12/2018

lai suat ngan hang lienvietpostbank moi nhat thang 122018
Nguồn: Website LienVietPostBank

Mạnh Đức