Tài chính

Lãi suất ngân hàng SHB cao nhất tháng 4/2019 là 8,5%/năm

08:46 | 22/04/2019

Chia sẻ

Mức lãi suất này áp dụng cho các khoản tiền gửi trên 500 tỉ đồng và kì hạn 12 tháng, 13 tháng.

Tháng 4/2019, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB) vẫn tiếp tục giữ nguyên biểu lãi suất niêm yết từ tháng trước. Mặt khác, lãi suất tiền gửi tiết kiệm được chia thành hai bậc thang theo số tiền gửi gồm dưới 2 tỉ đồng và từ 2 tỉ đồng trở lên.

Theo đó, lãi suất tiết kiệm kì hạn từ 1 đến 5 tháng dao động từ 0,5% - 5,5%/năm, áp dụng chung cho cả tiền gửi dưới 2 tỉ đồng và từ 2 tỉ đồng trở lên. Cụ thể Lãi suất kì hạn 1 -2 tháng là 5,3%/năm; kì hạn 3 - 5 tháng là 5,5%/năm. Bắt đầu từ kì hạn 6 tháng trở lên mức lãi suất mới phân biệt rõ ra ở hai mức tiền gửi. Mức chênh lệch giữa hai mức tiền là 0,1 điểm %.

Với các kì hạn từ 6 tháng đến 36 tháng mức lãi suất áp dụng cho các khoản tiền gửi dưới 2 tỉ đồng dao động trong khoảng từ 6,8 - 7,4%/năm. Các khoản tiền gửi từ 2 tỉ đồng trở lên được áp dụng các mức lãi suất cao hơn 0,1 điểm % trên mỗi kì hạn.

Biểu lãi suất ngân hàng SHB mới nhất tại ngày 22/4/2019

Lãi suất ngân hàng SHB cao nhất tháng 4/2019 là 8,5%/năm - Ảnh 1.

Nguồn: Website SHB

Riêng đối với các kì hạn 6 tháng, 12 tháng và 13 tháng, SHB có phân biệt thêm một biểu lãi suất tiết kiệm bậc thang với sự có mặt của khoản tiền gửi trên 500 tỉ đồng. Mức lãi suất cao nhất tại SHB là 8,5%/năm áp dụng cho các kì hạn 12 và 13 tháng, số tiền gửi trên 500 tỉ đồng.


Lãi suất ngân hàng SHB cao nhất tháng 4/2019 là 8,5%/năm - Ảnh 2.

Ngoài ra, SHB cũng triển khai một số sản phẩm tiết kiệm như: Tiết kiệm gửi góp – Tình yêu cho con; tiết kiệm online (lãi suất cao hơn gửi tại quầy khoảng 0,1%); Tiết kiệm điều chỉnh lãi suất cao nhất...

Mạnh Đức