Tài chính

Lãi suất Ngân hàng Bắc Á cao nhất tháng 4/2019 là 8%/năm

16:15 | 16/04/2019

Chia sẻ

Lãi suất Ngân hàng Bắc Á trong tháng 4/2019 được điều chỉnh giảm tại các kì hạn từ 6 tháng trở lên. Với mức lãi suất cao nhất là 8%/năm được áp dụng cho tiền gửi trả lãi cuối kì với kì hạn gửi tiền 12, 13, 15, 18 và 36 tháng.
Lãi suất Ngân hàng Bắc Á cao nhất tháng 4/2019 là 8%/năm - Ảnh 1.

Một quầy giao dịch của Ngân hàng TMCP Bắc Á (Nguồn: BacABank)

Lãi suất ngân hàng Bắc Á trong tháng 4/2019 đã được điều chỉnh giảm tại một số kì hạn từ 6 tháng trở lên với mức giảm 0,1 điểm %.

Cụ thể, đối với tiền gửi tiết kiệm trả lãi cuối kìtiền gửi tiết kiệm không kì hạn và có kì hạn từ 1 - 3 tuần đang được hưởng mức lãi suất là 1%/năm. Các khoản tiền gửi có kì hạn ngắn từ 1 - 5 tháng có lãi suất là 5,5%/năm

Ngân hàng Bắc Á đang áp dụng mức lãi suất khá cao đối với các khoản tiền gửi có kì hạn từ 6 tháng trở lên. Cụ thể, kì hạn 6 tháng đang được hưởng mức lãi suất là 7,5%/năm (giảm 0,1 điểm % so với tháng 3)

Kì hạn 7 tháng có lãi suất là 7,6%/năm, kì hạn 8 tháng có lãi suất 7,7%/năm.

Tiền gửi kì hạn từ 9 tháng đến 10 tháng đang cùng được huy động với mức lãi suất là 7,8 %/năm.

Tiết kiệm kì hạn 11 tháng đang được hưởng mức lãi suất là 7,8%/năm (giảm 0,1 điểm %);

 Kì hạn 12 tháng đang được áp dụng mức lãi suất là 8 %/năm.

Các kì hạn 13 tháng, 15 tháng, 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng đang cùng được huy động với mức lãi suất cao nhất là 8 %/năm (giảm 0,1 điểm %).

Đối với tiền gửi tiết kiệm trả lãi hàng quý, kì hạn 6 tháng đang được áp dụng mức lãi suất 7,3%/năm (giảm 0,1 điểm %); kì hạn 9 tháng là 7,6%/năm (giảm 0,1 điểm %) và 12 tháng là 7,8%/năm.

Các kì hạn 15 tháng, 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng có cùng mức lãi suất là 7,8 %/năm (giảm 0,1 điểm %).

Đối với tiền gửi tiết kiệm trả lãi hàng tháng, kì hạn 2 – 5 tháng có mức lãi suất là 5,4%/năm; 6 tháng là 7,2%/năm (giảm 0,1 điểm %).

Tiền gửi các kì hạn 7 tháng và 8 tháng đang được áp dụng mức lãi suất lần lượt 7,3%/năm và 7,4%/năm.

Tiền gửi kì hạn 9 tháng, 10 tháng và 11 tháng đang cùng hưởng mức lãi suất là 7,5%/năm.

Lãi suất áp dụng cho kì hạn 12 tháng là 7,7 %/năm.

Các kì hạn 13 tháng, 15 tháng, 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng có cùng mức lãi suất huy động là 7,7%/năm, (giảm 0,1 điểm %).

Biểu lãi suất Ngân hàng Bắc Á khảo sát tại ngày 16/4/2019

Lãi suất Ngân hàng Bắc Á cao nhất tháng 4/2019 là 8%/năm - Ảnh 2.

Nguồn: Website BacABank

Mạnh Đức