Tài chính

Lãi suất cho vay ngân hàng Eximbank mới nhất

12:17 | 12/04/2019

Chia sẻ

Mức lãi suất cho vay thực tế bình quân thấp nhất tại ngân hàng Eximbank là 8,88%/năm áp dụng tại kì hạn từ 1 - 3 tháng.
Lãi suất cho vay ngân hàng Eximbank mới nhất - Ảnh 1.

Lãi suất cho vay thấp nhất tại kì hạn từ 1 - 3 tháng

Theo tổng hợp từ báo cáo tài chính kiểm toán của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank), mức lãi suất thực tế bình quân cho vay khách hàng các kì hạn dao động từ 8,88% - 10,23%/năm đối với tiền đồng. Lãi suất bình quân đối với các khoản nợ quá hạn của ngân hàng là 11,13%/năm

Cụ thể, mức lãi suất cho vay bình quân thực tế của kì hạn dưới 1 tháng là 9,49%/năm; từ 1 tháng - 3 tháng là 8,88%/năm; từ trên 3 - 6 tháng là 9,8%/năm; kì hạn trên 6 - 12 tháng là 10,01%/năm; kì hạn từ trên 1 - 5 năm là 9,56%/năm.

Mức lãi suất cho vay bình quân cao nhất ở kì hạn vay trên 5 năm là 10,23%/năm.

Bảng lãi suất cho vay ngân hàng Eximbank tại thời điểm 31/12/2018

Lãi suất cho vay ngân hàng Eximbank mới nhất - Ảnh 2.

Nguồn: Trúc Minh tổng hợp.

Trúc Minh