Tài chính

Lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội năm 2019 tại Ngân hàng Chính sách là 4,8%/năm

17:15 | 03/04/2019

Chia sẻ

Thủ tướng vừa ký Quyết định quy định mức lãi suất cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội áp dụng đối với các khoản vay dư nợ trong năm 2019 để mua, thuê mua NƠXH, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP là 4,8%/năm.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 355/QĐ-TTg về mức lãi suất cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (NƠXH).

Theo đó, mức lãi suất cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội áp dụng đối với các khoản vay dư nợ trong năm 2019 để mua, thuê mua NƠXH, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP nói trên là 4,8%/năm. Lãi suất nợ quá hạn sẽ bằng 130% lãi suất khi cho vay.

Lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội năm 2019 tại Ngân hàng Chính sách là 4,8%/năm - Ảnh 1.

Lãi suất cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội áp dụng đối với các khoản vay mua, thuê mua nhà ở xã hội năm 2019 là 4,8%. (Ảnh minh họa: CafeLand)

Quyết định này thay thế Quyết định số 370/QĐ-TTg ban hành ngày 3/4/2018. Hiệu lực thi hành Quyết định 355/QĐ-TTg là từ ngày 1/4/2019.

Nghị định số 100/2015/NĐ-CP quy định, đối tượng được vay vốn ưu đãi để mua, thuê, thuê mua NƠXH, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo Điều 49, Luật Nhà ở là các đối tượng: người có công với cách mạng; người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị; người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân; cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

Các đối tượng này được vay tối thiểu 15 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên. Trường hợp khách hàng có nhu cầu vay với thời hạn thấp hơn thời hạn cho vay tối thiểu thì được thỏa thuận với ngân hàng về thời hạn cho vay thấp hơn.

Trước đó vào tháng 3, Thủ tướng cũng đã ký Quyết định số 255/QĐ-TTg quy định mức lãi suất cho vay ưu đãi của tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định áp dụng trong năm 2019 đối với dư nợ của các khoản cho vay để mua, thuê, thuê mua NƠXH; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo quy định của Chính phủ về phát triển và quản lí NƠXH là 5%/năm. 

Quyết định này cũng có hiệu lực thi hành kể từ ngày 4/3/2019 và thay thế quyết định số 117/QĐ-TTg ngày 22/1/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

N. Lê