Tài chính

Lãi suất Ngân hàng Bắc Á mới nhất tháng 5/2019

07:09 | 06/05/2019

Chia sẻ

Lãi suất ngân hàng Bắc Á hiện nay cao nhất đối với tiền gửi VND là 8%/năm.

Biểu lãi suất ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank) đang áp dụng cho thấy, tiền gửi VND không kỳ hạn, kỳ hạn 1 tuần, 2 tuần và 3 tuần có mức lãi suất thấp nhất với 1%/năm.

Hình thức gửi tiền VND và lĩnh lãi cuối kỳ, đối với kỳ hạn 1, 2, 3, 4, 5 tháng tại ngân hàng Bắc Á có cùng mức lãi suất 5,5%/năm. Trong khi đó, tiền gửi kỳ hạn 6 tháng hưởng lãi cao vượt trội hơn hẳn với 7,5%/năm.

Kỳ hạn 7 tháng hưởng lãi 7,6%/năm; kỳ hạn 8 tháng là 7,7%/năm.

Các kỳ hạn 9, 10, 11 tháng có cùng mức lãi suất khi gửi tiền là 7,8%/năm.

Còn lại các kỳ hạn 12, 13, 15, 18, 24 và 36 tháng sẽ hưởng mức lãi suất cao nhất tại Bac A Bank là 8%/năm.

Biểu lãi suất ngân hàng Bắc Á mới nhất tháng 5/2019

Kỳ hạnCó hiệu lực từ ngày 27/3/2019
Lĩnh lãi hàng tháng (%/năm)Lĩnh lãi hàng quý (%/năm)Lĩnh lãi cuối kỳ (%/năm)
Không kỳ hạn--1,00
01 tuần--1,00
02 tuần--1,00
03 tuần--1,00
01 tháng--5,50
02 tháng5,40-5,50
03 tháng5,40-5,50
04 tháng5,40-5,50
05 tháng5,40-5,50
06 tháng7,207,307,50
07 tháng7,30-7,60
08 tháng7,40-7,70
09 tháng7,507,607,80
10 tháng7,50-7,80
11 tháng7,50-7,80
12 tháng7,707,808,00
13 tháng7,70-8,00
15 tháng7,707,808.00
18 tháng7,707,808.00
24 tháng7,707,808,00
36 tháng7,707,808,00

Tại ngân hàng Bắc Á, có khá nhiều sản phẩm tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân như Tiết kiệm có kì hạn, Tiết kiệm cao tuổi, Tiết kiệm sinh lời mỗi ngày, Tiền gửi trực tuyến, Người xây tổ ấm, Tiết kiệm quân nhân.

Bên cạnh đó, khách hàng doanh nghiệp có một số sản phẩm tiền gửi nhất định như Tiền gửi thanh toán, Tiền gửi có kỳ hạn, True Account

Ánh Dương