Tài chính

Lãi suất ngân hàng Agribank mới nhất tháng 11/2018

10:16 | 02/11/2018

Chia sẻ

Lãi suất ngân hàng Agribank cao nhất trong đầu tháng 11 là 6,8%/năm được áp dụng cho khách hàng cá nhân với các kì hạn 12, 18 và 24 tháng và cho khách hàng tổ chức đối với kì hạn 13 tháng.
Lãi suất ngân hàng Agribank mới nhất tháng 11/2018 - Ảnh 1.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Nguồn: Agribank)


Lãi suất ngân hàng Agribank trong đầu tháng 11 đã tăng lên ở các kì hạn ngắn (dưới 9 tháng) so với các mức lãi suất niêm yết trong đầu tháng 10 .

Theo biểu lãi suất đang được Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) niêm yết tại ngày 2/11, lãi suất tiền gửi tiết kiệm VND có kì hạn của khách hàng cá nhân dao động từ 4,5% - 6,8%/năm.

Cụ thể, tiết kiệm kì hạn 1 tháng có lãi suất là 4,5%/năm tăng 0,2 điểm % so với tháng 10; kì hạn 2 tháng cũng có lãi suất tối đa 4,5%/năm, tăng 0,3 điểm % so với tháng trước.

Tiết kiệm kì hạn 3 tháng và 6 tháng có lãi suất tối đa lần lượt là 4,8% và 5,5%/năm cùng tăng 0,2 điểm % so với tháng 10

Kì hạn 9 tháng có mức lãi suất tối đa là 5,6 %/năm, tăng 0,1 điểm %.

Tiết kiệm kì hạn 12 tháng, 18 tháng và 24 tháng cùng được hưởng mức lãi suất cao nhất là 6,8%/năm, giữ nguyên so với tháng trước.

Biểu lãi suất ngân hàng Agribank danh cho khách hàng cá nhân tại Sở giao dịch ngày 2/11/2018

kì hạn Lãi suất tối đa
1 tháng 4,50%
2 tháng 4,50%
3 tháng 4,80%
6 tháng 5,50%
9 tháng 5,60%
12 tháng 6,80%
18 tháng 6,80%
24 tháng 6,80%
Không kì hạn 0,20%
Tiền gửi thanh toán 0,20%

Đối với khách hàng tổ chức, lãi suất tiết kiệm kì hạn 1 tháng và 2 tháng là 4,5%/năm và kì hạn 3 tháng là 4,8%/năm, cùng tăng 0,2 điểm % so với tháng 10.

Tiết kiệm kì hạn 6 tháng và 9 tháng đang được Agribank huy động với lãi suất là 5,5%/năm và 5,6%/năm tăng lần lượt 0,2 điểm % và 0,1 điểm % so với tháng trước.

Đặc biệt, đối với kì hạn 13 tháng, Agribank đang huy động tiền gửi tiết kiệm từ các tổ chức với mức lãi suất là 6,8%/năm, không đổi so vo với tháng 10.

Biểu lãi suất ngân hàng Agribank danh cho khách hàng doanh nghiệp tại Sở giao dịch ngày 1/10/2018

kì hạn Lãi suất tối đa
Không kì hạn 0,20%
1 tháng 4,50%
2 tháng 4,50%
3 tháng 4,80%
6 tháng 5,50%
9 tháng 5,60%
13 tháng 6,80%

Ngoài ra, mức lãi suất với tiền gửi thanh toán và tiết kiệm không kì hạn đang là 0,2%/năm và được áp dụng cho cả khách hàng là cá nhân và tổ chức.

Đối với tiền gửi bằng USD và EUR mức lãi suất mà Agribank đang áp dụng cho cả khách hàng cá nhân và khách hàng tổ chức đều là 0%/năm trên toàn bộ các kì hạn.

Quốc Thụy