Tài chính

Lãi suất Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga cập nhật tháng 10/2020

17:22 | 12/10/2020

Chia sẻ

Lãi suất tiền gửi mới nhất tại Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga có nhiều sự thay đổi so với tháng trước. Mức lãi suất cao nhất đang được áp dụng là 7,2%/năm dành cho khách hàng cá nhân gửi tiền tại kì hạn 24 tháng và 36 tháng.

Khảo sát mới nhất tại Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga (VBR) ngày 12/10, lãi suất tiền gửi tiết kiệm được điều chỉnh tại hầu hết các kì hạn gửi. Lãi suất tiết kiệm cao nhất đang là 7,2%/năm áp dụng tại kì hạn 24 tháng và 36 tháng dành cho khách hàng cá nhân.

Biểu lãi suất tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân tại kì hạn từ 1 tháng đến 36 tháng dao động trong phạm vi từ 3,8%/năm đến 7,2%/năm. Trái với xu hướng giảm lãi suất chung trên thị trường, Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga lại tăng lãi suất huy động tại kì hạn từ 18 đến 36 tháng và giảm lãi suất tại kì hạn 1 tháng đến 13 tháng.

Cụ thể, lãi suất ngân hàng tại kì hạn từ 1 tháng đến 3 tháng giảm đồng loạt 0,4 điểm % xuống mức 3,8%/năm. Ngân hàng giảm mạnh 0,6 điếm % tại kì hạn 6 tháng và 9 tháng, lãi suất tiền gửi ghi nhận được lần lượt là 6%/năm và 6,2%/năm. Lãi suất tiền gửi tại kì hạn 12 tháng và 13 tháng được niêm yết lần lượt là 6,8%/năm và 6,9%/năm, cùng giảm 0,2 điểm % so với tháng trước.

Lãi suất Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga áp dụng tại kì hạn 15 tháng được duy trì ở mức 7%/năm, không đổi so với tháng 9.

Đáng chú ý, tại kì hạn từ 18 tháng đến 36 tháng, VBR có động thái tăng lãi suất so với trước. Theo đó, lãi suất tiền gửi tại kì hạn 18 tháng được niêm yết ở mức 7,1%/năm, tăng 0,1 điểm. Tiền gửi tại kì hạn 24 tháng và 36 tháng tăng 0,2 điểm % lên cùng mức 7,2%/năm.

Biểu lãi suất Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga tháng 10/2020

THÁNG

Khách hàng cá nhân

Khách hàng doanh nghiệp

KKH/Non-term

0,2

0,2

01 tuần/week

0,2

0,2

02 tuần/week

0,2

0,2

03 tuần/week

0,2

0,2

01 tháng/month

3,8

3,8

02 tháng/month

3,8

3,8

03 tháng/month

3,8

3,8

06 tháng/month

6

5,8

09 tháng/month

6,2

6

12 tháng/month

6,8

6,7

13 tháng/month

6,9

6,8

15 tháng/month

7

6,9

18 tháng/month

7,1

7

24 tháng/month

7,2

7,1

36 tháng/month

7,2

7,1

Nguồn: VRB

Lãi suất tiền gửi dành cho khách hàng doanh nghiệp dành cũng được điều chỉnh tại tất cả các kì hạn. Trong đó, ngân hàng giảm từ 0,1 đến 0,6 điểm % lãi suất tại các kì hạn từ 1 tháng đến 13 tháng. Tại kì hạn từ 15 tháng đến 36 tháng, lãi suất huy động tăng từ 0,1 đến 0,5 điểm %.

Biểu lãi suất tiền gửi sau điều chỉnh dao động trong phạm vi từ 3,8%/năm đến 7,1%/năm tại kì hạn gửi từ 1 tháng đến 36 tháng. Lãi suất cao nhất dành cho khách hàng doanh nghiệp được niêm yết ở mức 7,1%/năm tại kì hạn 24 tháng và 36 tháng.

Ngân hàng áp dụng cùng mức lãi suất 0,2%/năm cho các khoản tiền gửi không kì hạn, tiền gửi tại kì hạn ngắn từ 1 tuần đến 3 tuần.

Bên cạnh hình thức gửi tiết kiệm lĩnh lãi cuối kì thông thường, Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga cũng triển khai nhiều sản phẩm tiền gửi khác như: tiền gửi lĩnh lãi đầu kì, tiền gửi lĩnh lãi định kì, tiền gửi bậc thang, tiền gửi tích lũy, tiền gửi gia tăng, tiền gửi hành trình đến nước Nga…

 

Ngọc Mai