Tài chính

Lãi suất Ngân hàng Kiên Long tháng 10/2020 cao nhất là 7,1%/năm

17:27 | 09/10/2020

Chia sẻ

Trong tháng này, Ngân hàng Kiên Long tiếp tục có những điều chỉnh lãi suất tiết kiệm tại nhiều kì hạn. Lãi suất cao nhất ngân hàng đang huy động ở mức 7,1%/năm áp dụng cho tiền gửi lĩnh lãi cuối kì tại kì hạn từ 13 tháng trở lên.
Lãi suất Ngân hàng Kiên Long tháng 10/2020 cao nhất là 7,1%/năm - Ảnh 1.

Ngân hàng TMCP Kiên Long (Nguồn: Kienlongbank)

Lãi suất tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) trong tháng 10 có điều chỉnh giảm từ 0,1 đến 0,2 điểm % tại hầu hết các kì hạn gửi. Biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn lĩnh lãi cuối kì dao động từ 3,55%/năm đến 7,1%/năm, niêm yết tại kì hạn từ 1 tháng đến 60 tháng.

Cụ thể, Ngân hàng Kiên Long hạ đồng loạt 0,2 điểm % lãi suất tại các kì hạn từ 1 tháng đến 11 tháng.Tiền gửi tại kì hạn 1 tháng và 2 tháng hưởng lãi suất lần lượt là 3,55%/năm và 3,75%/năm. Các kì hạn gửi từ 3 tháng đến 5 tháng được ngân hàng áp dụng chung lãi suất 3,95%/năm. Lãi suất ngân hàng Kiên Long tại kì hạn từ 6 tháng đến 11 tháng được niêm yết chung ở mức 6,2%/năm.

Riêng ở kì hạn 12 tháng, ngân hàng giữ nguyên lãi suất được triển khai từ tháng trước là 6,9%/năm.

Từ kì hạn 13 tháng đến 60 tháng, lãi suất ngân hàng giảm đồng loạt 0,1 điểm % xuống mức 7,1%/năm. Đây cũng là lãi suất cao nhất đang được Ngân hàng Kiên Long triển khai ở thời điểm hiện tại.

Các khoản tiền gửi ngắn dưới 1 tháng được Kienlongbank niêm yết chung lãi suất ở mức 0,2%/năm.

Bên cạnh hình thức lĩnh lãi cuối kì, khách hàng còn có nhiều lựa chọn hình thức lĩnh lãi khác như: lĩnh lãi đầu kì (3,54%/năm đến 6,59%/năm) , lĩnh lãi định kì 12 tháng (6,26%/năm đến 6,86%/năm), lĩnh lãi 6 tháng (6,17%/năm đến 6,86%/năm), lĩnh lãi 3 tháng (6,11%/năm đến 6,86%/năm), lĩnh lãi 1 tháng (3,74%/năm đến 6,82%/năm), lĩnh lãi đầu kì (3,54%/năm đến 6,59%/năm).

Biểu lãi suất Ngân hàng Kiên Long tháng 10/2020

Lãi suất tiền gửi không kì hạn

Loại ngoại tệ

Lãi suất(%/năm)

 

 

 

 

 

Tiền gửi tiết kiệm

0,2

 

 

 

 

 

Tiền gửi thanh toán

0,2

 

 

 

 

 

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kì hạn

Kì hạn gửi

Lãnh lãi cuối kì (%/năm)

Lãnh lãi định kì (%/năm)

Lãnh lãi đầu kì (%/năm)

12 tháng

6 tháng

3 tháng

1 tháng

1 tuần

0,2

 

 

 

 

 

2 tuần

0,2

 

 

 

 

 

3 tuần

0,2

 

 

 

 

 

01 tháng

3,55

 

 

 

 

3,54

02 tháng

3,75

 

 

 

3,74

3,73

03 tháng

3,95

 

 

 

3,94

3,91

04 tháng

3,95

 

 

 

3,93

3,9

05 tháng

3,95

 

 

 

3,92

3,89

06 tháng

6,2

 

 

6,15

6,12

6,01

07 tháng

6,2

 

 

 

6,11

5,98

08 tháng

6,2

 

 

 

6,09

5,95

09 tháng

6,2

 

 

6,11

6,08

5,92

10 tháng

6,2

 

 

 

6,06

5,9

11 tháng

6,2

 

 

 

6,05

5,87

12 tháng

6,9

 

6,78

6,73

6,69

6,45

13 tháng

7,1

 

 

 

6,86

6,59

15 tháng

7,1

 

 

6,86

6,82

6,52

18 tháng

7,1

 

6,86

6,8

6,77

6,42

24 tháng

7,1

6,86

6,75

6,69

6,66

6,22

36 tháng

7,1

6,65

6,54

6,49

6,45

5,85

60 tháng

7,1

6,26

6,17

6,12

6,09

5,24

Nguồn: Kienlongbank

Đối với tiền gửi trực tuyến, khung lãi suất tiết kiệm dao động trong khoảng từ 3,75%/năm đến 7,3%/năm, giảm từ 0,1 đến 0,4 điểm % so với tháng trước. Lãi suất tiền gửi trực tuyến được huy động cao hơn từ 0,05 - 0,25 điểm % so với các kì hạn tương ứng tại hình thức gửi tiết kiệm niêm yết tại quầy. Lãi suất cao nhất là 7,3%/năm áp dụng tại kì hạn từ 13 tháng đến 36 tháng.

Biểu lãi suất tiền gửi trực tuyến tại Ngân hàng Kiên Long

Lãi suất tiền gửi trực tuyến

Kì hạn

Lãi suất(%/năm)

01 tháng

3,75

02 tháng

4

03 tháng

4

06 tháng

6,4

09 tháng

6,4

12 tháng

7,1

13 tháng

7,3

15 tháng

7,3

18 tháng

7,3

24 tháng

7,3

36 tháng

7,3

Nguồn: Kienlongbank


Ngọc Mai