Tiêu dùng

Lãi suất Ngân hàng Kiên Long tháng 4/2020: Cao nhất là 7,9%/năm

16:02 | 14/04/2020

Chia sẻ

Lãi suất tiền gửi Ngân hàng Kiên Long trong tháng 4/2020 dao động từ 0,5 đến 7,9%/năm. Trong đó, mức cao nhất là 7,9%/năm được áp dụng cho các kì hạn 15 tháng,18 tháng và 24 tháng, lãi trả cuối kì.
Lãi suất Ngân hàng Kiên Long tháng 4/2020: Cao nhất là 7,9%/năm - Ảnh 1.

Ảnh minh họa (Nguồn: Kienlongbank)

Xem thêm: Lãi suất Ngân hàng Kiên Long tháng 5/2020: Cao nhất là 7,9%/năm 

Trong tháng 4/2020, lãi suất tiết kiệm tại Ngân hàng Kiên Long (Kienlongbank) được giữ điều chỉnh giảm ở tất cả kì hạn so với các tháng trước. Trong đó, lãi suất tiền gửi có kì hạn, lãi trả cuối kì dao động từ 0,5% đến 7,9%/năm.

Cụ thể, tiền gửi tiết kiệm kì hạn 1 tuần, 2 tuần và 3 tuần được áp dụng cùng mức lãi suất là 0,5%/năm, giảm 0,3 điểm % so với tháng 3.

Kì hạn 1 tháng và 2 tháng được hưởng lãi suất lần lượt là 4,55%/năm và 4,65%/năm, giảm 0,25 điểm %. Tiền gửi tại kì hạn 3, 4 và 5 tháng cùng được nhận mức lãi suất 4,75%/năm, giảm 0,25 điểm %.

Mức lãi suất áp dụng cho các kì hạn từ 6 đến 11 tháng là 6,8%/năm, giảm 0,2 điểm %. Trong khi kì hạn gửi 12 tháng là 7,5%/năm, giảm 0,1 điểm %; kì hạn 13 tháng và 36 tháng được nhận lãi suất 7,7%/năm, giảm 0,1 điểm %.

Tiền gửi tại các kì hạn 15 tháng, 18 tháng và 24 tháng được Kienlongbank áp dụng mức lãi suất cao nhất 7,9%/năm, giảm 0,1 điểm % so với tháng 3.

Đối với tiền gửi không kì hạn, tiền gửi thanh toán, mức lãi suất áp dụng là 0,5%/năm, giảm 0,3 điểm %.

Ngoài hình thức tiết kiệm thông thường, Kienlongbank cũng triển khai sản phẩm tiết kiệm online cho một số kì hạn từ 13 tháng trở xuống với mức lãi suất áp dụng cao hơn từ 0,1 đến 0,2%/năm so với tiền gửi thông thường tại một số kì hạn.

Biểu lãi suất ngân hàng Kiên Long mới nhất tháng 4/2020

Lãi suất Ngân hàng Kiên Long tháng 4/2020: Cao nhất là 7,9%/năm - Ảnh 2.

Nguồn: Kienlongbank


Mạnh Đức