Tài chính

Lãi suất ngân hàng Eximbank tháng 8/2020: Cao nhất 8,4%/năm

17:13 | 06/08/2020

Chia sẻ

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng Eximbank cao nhất hiện tại duy trì ở mức 8,4%/năm, áp dụng khi gửi số tiền tối thiểu 100 tỉ tại kì hạn 13 tháng hoặc tối thiểu 500 tỉ tại kì hạn 24 tháng.

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) đã công bố biểu lãi suất tiết kiệm, tiền gửi cá nhân mới nhất áp dụng từ ngày 1/8/2020. Biểu lãi suất tiền gửi hiện tại dao động từ 3,8% đến 8,4%/năm, áp dụng tại các kì hạn gửi từ 1 - 60 tháng, trả lãi cuối kì.

So sánh với biểu lãi suất đầu tháng 7, tại nhiều kì hạn đã được điều chỉnh giảm lãi suất từ 0,2 - 1 điểm %. Có thể thấy đây là mức giảm lãi suất ngân hàng khá mạnh của Eximbank trong tháng này.

Cụ thể, lãi suất tiền gửi kì hạn 1 tháng tại Eximbank giảm 0,2 điểm % xuống 4%/năm, kì hạn 2 tháng giảm 0,4 điểm %, ấn định ở mức 3,8%/năm, Tại kì hạn gửi 3 tháng và 4 tháng cùng được áp dụng chung lãi suất 3,8%/năm, giảm 0,45 điểm % so với tháng trước.

Eximbank giữ nguyên lãi suất huy động tại các kì hạn từ 6 tháng đến 13 tháng và kì hạn 24 tháng.

Trong đó, khi gửi tiền tại kì hạn 6 tháng khách hàng sẽ được hưởng lãi suất 5,6%/năm; kì hạn 7 tháng và 8 tháng hưởng lãi suất 5,7%/năm; kì hạn 9 đến 11 tháng niêm yết chung ở mức 5,8%/năm.

Tại kì hạn 12 tháng, với khoản tiền gửi mới, tái tục từ 500 tỉ đồng trở lên, ngân hàng Eximbank áp dụng lãi suất 7,2%/năm. Cùng tại kì hạn này, với các khoản tiền gửi dưới 500 tỉ sẽ được hưởng lãi suất là 6,5%/năm.

Đối với kì hạn 13 tháng, các khoản tiền gửi mở mới từ 100 tỉ đồng trở lên được ưu đãi lãi suất 8,4%/năm. Với các trường hợp tái tục tài khoản tiền gửi sẽ được chuyển sang kì hạn 12 tháng và hưởng lãi suất tương tự tại kì hạn 12 tháng.

Với kì hạn 24 tháng, áp dụng lãi suất 8,4%/năm cho các khoản tiền gửi từ 500 tỉ trở lên; lãi suất 8%/năm áp dụng cho các khoản tiền từ 300 tỉ đồng đến <500 tỉ đồng; lãi suất 7,5%/năm áp dụng cho các khoản tiền từ 200 tỉ đồng đến <300 tỉ đồng. Các khoản tiền dưới 200 tỉ đồng sẽ được hưởng lãi suất tiết kiệm là 6,5%/năm.

Trong tháng này, Eximbank điều chỉnh giảm mạnh tại 3 kì hạn 15, 18 và 36 tháng. Theo đó, kì hạn 15 tháng giảm 0,6 điểm % lãi suất, xuống còn 6,7%/năm. Lãi suất tiền gửi kì hạn 18 tháng là 6,5%/năm, hạ 0,9 điểm %. Đáng chú ý, tại kì hạn 36 tháng, Eximbank giảm đến 1% điểm lãi suất, từ mức 7,5%/năm ở tháng trước xuống còn 6,5%/năm.

Tại kì hạn gửi dài nhất 60 tháng, ngân hàng giữ nguyên mức lãi suất 6%/năm.

Lãi suất các kì hạn ngắn 1 - 3 tuần được ấn định ở mức 0,2%/năm. Lãi suất tiền gửi không kì hạn giữ nguyên tại 0,1%/năm.

Biểu lãi suất ngân hàng Eximbank dành cho khách hàng cá nhân tháng 8/2020

Kì hạn

Lãnh lãi trước

Lãnh lãi

hàng tháng

Lãnh lãi

hàng quí

Lãnh lãi hàng 6 tháng

Lãnh lãi hàng năm

Lãnh lãi

cuối kì

Không kì hạn

 

 

 

 

 

0,1

1 tuần

 

 

 

 

 

0,2

2 tuần

 

 

 

 

 

0,2

3 tuần

 

 

 

 

 

0,2

1 tháng

3,7

 

 

 

 

4

2 tháng

3,5

3,6

 

 

 

3,8

3 tháng

3,5

3,6

 

 

 

3,8

4 tháng

3,5

3,6

 

 

 

3,8

5 tháng

3,7

3,8

 

 

 

4

6 tháng

5,2

5,4

5,5

 

 

5,6

7 tháng

5,3

5,5

 

 

 

5,7

8 tháng

5,3

5,5

 

 

 

5,7

9 tháng

5,4

5,6

5,7

 

 

5,8

10 tháng

5,4

5,6

 

 

 

5,8

11 tháng

5,4

5,6

 

 

 

5,8

12 tháng

6,1

6,3

6,4

6,4

 

7,2

13 tháng

 

 

 

 

 

8,4

15 tháng

6,2

6,5

6,6

 

 

6,7

18 tháng

6

6,3

6,4

 

 

6,5

24 tháng

6

6,3

6,4

 

6,4

8,4

36 tháng

6

6,3

6,4

 

6,4

6,5

60 tháng

4,6

4,7

5

 

5,1

6

Nguồn: Eximbank


Ngọc Mai