Tài chính

Lãi suất ngân hàng Eximbank mới nhất tháng 3/2020: Thay đổi ở một số kì hạn

14:33 | 09/03/2020

Chia sẻ

Trong tháng 3, lãi suất huy động của Eximbank có sự thay đổi ở một số kì hạn.

Trong tháng 3, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) có sự thay đổi so với tháng 2.

Trong đó, lãi suất tiền gửi tiết kiệm thường có kì hạn từ 1 tháng đến 60 tháng lĩnh lãi cuối kì tại Eximbank dao động từ 4,6%/năm đến 8,4%/năm.

Lãi suất kì hạn 1 tháng là 4,6%/năm; kì hạn 2 tháng là 4,8%/năm; kì hạn từ 3 - 5 tháng là 5%/năm; kì hạn 6 tháng là 5,6%/năm; kì hạn 7 - 8 tháng là 5,7%/năm; kì hạn từ 9 - 11 tháng là 5,8%/năm.

Từ kì hạn 12 tháng, lãi suất mới có sự khác biệt rõ, lãi suất tiết kiệm 12 tháng là 7,4%/năm, giảm 0,2 điểm phần % so với tháng 2.

Lãi suất kì hạn 15 tháng ở mức 7,8%, giảm 0,2 điểm phần % so với tháng 2; lãi suất kì hạn 18 tháng giảm 0,1 điểm phần % xuống 7,9%.

Đối với các khoản tiền gửi không kì hạn, tiền gửi thanh toán, lãi suất được hưởng là 0,2%/năm, giảm 0,1 điểm phần trăm so với tháng 2; với các khoản tiền gửi kì hạn ngắn 1 - 3 tuần, lãi suất là 0,5%/năm.

Mức lãi suất cao nhất là 8,4%/năm áp dụng đối với các khoản tiền gửi có kì hạn 13 tháng (số tiền gửi từ 100 tỉ đồng trở lên) và 24 tháng (từ 500 tỉ đồng trở lên).

Biểu lãi suất ngân hàng Eximbank tại quầy mới nhất tháng 3/2020:

Kì hạn

Lãnh lãi

hàng tháng

Lãnh lãi

hàng quí

Lãnh lãi

cuối kì

Không kì hạn

0,20

1 tuần

0,50

2 tuần

0,50

3 tuần

0,50

1 tháng

4,60

2 tháng

4,60

4,80

3 tháng

4,80

5,00

4 tháng

4,90

5,00

5 tháng

4,90

5,00

6 tháng

5,40

5,50

5,60

7 tháng

5,50

5,70

8 tháng

5,50

5,70

9 tháng

5,60

5,70

5,80

10 tháng

5,60

5,80

11 tháng

5,60

5,80

12 tháng

7,20

7,20

7,40

13 tháng

8,40

15 tháng

7,50

7,60

7,80

18 tháng

7,50

7,60

7,90

24 tháng

7,50

7,60

8,40

36 tháng

7,50

7,60

8,00

60 tháng

4,70

5,00

6,00

Xem thêm: Lãi suất ngân hàng Eximbank mới nhất tháng 4/2020 

Bên cạnh đó, từ ngày 1/3 đến hết ngày 31/3, Eximbank triển khai chương trình "Tháng 3 đặc quyền cùng Violet nhận liền Vàng” dành cho thẻ tín dụng Violet, không áp dụng cho thẻ cán bộ nhân viên của Eximbank.

Theo đó, khách hàng có cơ hội nhận ba giả giải, mỗi giải 1 chỉ vàng miếng SJC. Áp dụng cho 3 chủ thẻ đạt doanh số cao nhất, doanh số xét trao thưởng đạt từ 30 triệu đồng được tích lũy trong tháng 3/2020.

Trường hợp có nhiều hơn 3 chủ thẻ cùng đạt mức doanh số cao nhất, ưu tiên trao thưởng cho chủ thẻ đạt doanh số cao nhất và sớm nhất. Chủ thẻ có thể nhận tiền thay cho nhận vàng, tiền được chuyển trực tiếp vào tài khoản thẻ.

Tiền thưởng được qui đổi theo giá bán vàng được niêm yết trên website Eximbank vào ngày Eximbank công bố giải thưởng trên website

Thu Hoài