Kinh doanh

Tìm theo ngày

Dàn tỉ phú đông đảo đứng sau các ứng viên Tổng thống Mỹ của Đảng Dân chủ

Dàn tỉ phú đông đảo đứng sau các ứng viên Tổng thống Mỹ của Đảng Dân chủ
Tính đến cuối năm 2019, có ít nhất 20% số tỉ phú tại Mỹ đã quyên góp cho ít nhất một ứng viên tranh cử tổng thống của Đảng Dân chủ. Có ứng viên được hàng chục tỉ phú "bơm tiền", cũng có ứng viên tuyệt nhiên không được tỉ phú nào hỗ trợ.