|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Imexpharm báo lãi kỷ lục trong năm COVID-19

07:26 | 20/01/2021
Chia sẻ
Imexpharm đã thực hiện được 78% chỉ tiêu doanh thu và 98% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đã đặt ra cho năm 2020.

CTCP Dược phẩm Imexpharm (Mã: IMP) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2020 với doanh thu thuần đạt 487 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong kỳ, giá vốn hàng bán giảm 12%, đạt 289 tỷ đồng, mức giảm mạnh hơn doanh thu nên lợi nhuận gộp tăng 5% lên 198 tỷ đồng.

Imexpharm cho biết, trong quý IV, công ty cơ cấu lại danh mục sản phẩm bán ra, tập trung vào sản phẩm chủ lực có giá trị và lợi nhuận biên cao. Đồng thời, công ty cũng không trích lập quỹ phát triển khoa học và và công nghệ (năm 2019 có trích 20 tỷ đồng) làm giảm chi phí quản lý doanh nghiệp. Do đó, Imexpharm báo lãi ròng 70 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ.

Imexpharm báo lãi kỷ lục trong năm COVID-19 - Ảnh 1.

Kết quả kinh doanh của Imexpharm. (Nguồn: BCTC của IMP).

Cả năm 2020, Imexpharm ghi nhận 1.369 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 2% nhưng lãi sau thuế lại tăng 29% lên 209 tỷ đồng. Đây cũng là mức lợi nhuận sau thuế cao nhất của công ty từ trước tới nay. Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) đạt 2.773 đồng.

Với kết quả trên, Imexpharm đã thực hiện được 78% chỉ tiêu doanh thu và 98% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đã đặt ra cho năm 2020.

Hết năm 2020, tổng tài sản của Imexpharm hơn 2.096 tỷ đồng, tăng 13% so với ngày đầu năm. Trong đó, tiền, tương đương tiền và tiền gửi có kỳ hạn đạt 145 tỷ đồng, gấp gần hai lần ngày đầu năm và chiếm 7% cơ cấu tài sản.

Các khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho đạt 822 tỷ đồng, tăng 143 tỷ đồng và chiếm 39% tổng tài sản. 

Về phía nguồn vốn, nợ phải trả của công ty chiếm 17%, xấp xỉ 366 tỷ đồng. Tổng nợ đi vay hết năm 2019 đạt 131 tỷ đồng, gấp hơn 3,5 lần ngày đầu năm và đều là vay ngắn hạn.

Minh Hằng