|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Giá phân bón giảm sâu, lãi ròng quý I Đạm Cà Mau sụt 85% so với cùng kỳ năm ngoái

08:57 | 26/04/2023
Chia sẻ
Quý I, giá phân bón sụt giảm mạnh so với cùng kỳ, trong đó giá ure giảm 32% đã tác động lên doanh thu của Đạm Cà Mau. Bên cạnh đó, doanh thu xuất khẩu ure của Đạm Cà Mau đã giảm gần 60% so với quý I/2022.

Theo báo cáo tài chính vừa công bố, quý I, CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (Đạm Cà Mau - Mã: DCM) có doanh thu 2.735 tỷ đồng giảm 33% so với cùng kỳ. Song, giá vốn hàng bán đã tăng 3%, lên mức 2.166 tỷ đồng đã khiến biên lợi nhuận gộp về mức 21%, giảm 28 điểm % so với quý I/2022.

Công ty cho biết so với cùng kỳ năm 2022, giá phân bón đã giảm mạnh, cụ thể giá bán bình quân phân bón ure đã giảm hơn 32%. 

Xét theo cơ cấu, doanh thu ure vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất, mang về cho công ty hơn 2.290 tỷ đồng, giảm 39% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu xuất khẩu ure quý I đã giảm 60%, xuống còn 884 tỷ đồng. 

Doanh thu thành phẩm NPK đạt gần 69 tỷ đồng, giảm 58%; trong khi đó doanh thu bán hàng hoá phân bón và bao bì tăng 3 lần lên mức 407 tỷ đồng; còn lại đến từ các sản phẩm khác và doanh thu dịch vụ.

Cơ cấu doanh thu của DCM. (Nguồn: DCM).

Quý I, nhờ khoản lãi tiền gửi hơn 114 tỷ đồng mà Đạm Cà Mau ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính đạt 119 tỷ đồng, tăng 71% so với cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí tài chính đã giảm 55%, còn 9 tỷ đồng, hầu hết là do lỗ chênh lệch tỷ giá và chi phí lãi vay của công ty không đáng kể. 

Chi phí bán hàng đã tăng 55% lên mức 277 tỷ đồng nhưng chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 41%, còn 144 tỷ đồng. Quý I, Đạm Cà Mau lãi sau thuế 230 tỷ đồng và lãi ròng gần 229 tỷ đồng, cùng giảm 85% so với cùng kỳ.

Năm 2023, Đạm Cà Mau lên kế hoạch 13.459 tỷ đồng doanh thu và 1.383 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, sau quý đầu tiên công ty đã thực hiện được 20% chỉ tiêu doanh thu và 16,6% mục tiêu lợi nhuận.

(Nguồn: Đăng Nguyên tổng hợp từ báo cáo tài chính quý của DCM). 

Tại cuối quý I, Đạm Cà Mau có tổng tài sản 14.571 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Chỉ tiêu chiếm tỷ trọng lớn nhất (63%) vẫn là tiền và tiền gửi ngắn hạn với 9.229 tỷ đồng. Công ty có 2.244 tỷ đồng hàng tồn kho, giảm nhẹ so với đầu năm.

Nợ phải trả của công ty ở mức 3.760 tỷ đồng, tăng 5,6% so với đầu năm. Công ty trích lập gần 897 tỷ đồng để dự phòng phải trả ngắn hạn, trong đó, 966 tỷ đồng dự phòng trả tiền khí và hơn 20 tỷ đồng cho chi phí bảo dưỡng tổng thể.

Tổng dư nợ vay tài chính của Đạm Cà Mau không đáng kể, ở mức 2,8 tỷ đồng cuối quý I.

Vốn chủ sở hữu của công ty tại ngày 31/3 đạt 10.811 tỷ đồng, gồm 2.329 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển và 3.155 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Ngoài ra, ngày 12/6, Đạm Cà Mau sẽ tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 tại tỉnh Cà Mau.

Đăng Nguyên

Vì sao số liệu FDI rất đẹp nhưng 5 năm qua khối ngoại lại liên tục bán ròng?
Theo ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Khối đầu tư, Dragon Capital, có một thực tế là số liệu vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam rất đẹp nhưng trong 5 năm khối ngoại bán ròng 7 tỷ USD, gần như mỗi quý đều bán cho thấy chúng ta vẫn còn nhiều yếu tố cần cải thiện.