|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Đạm Phú Mỹ đặt mục tiêu lãi sau thuế chưa tới 2.150 tỷ giai đoạn 2023 - 2025

11:59 | 29/03/2023
Chia sẻ
Giai đoạn 2021 - 2025, Đạm Phú Mỹ đặt mục tiêu 10.700 – 10.900 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, từ năm 2023 đến năm 2025, công ty dự kiến đạt 1.943 – 2.143 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

HĐQT Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (Đạm Phú Mỹ - Mã: DPM) vừa công bố Nghị quyết về kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021 – 2025 với 84.900 – 86.600 tỷ đồng doanh thu, 10.700 – 10.900 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Nộp ngân sách nhà nước từ 2.500 – 2.600 tỷ đồng.

Trên thực tế, năm 2021 và 2022, Đạm Phú Mỹ đạt khoảng 31.413 tỷ đồng doanh thu, 8.757 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Như vậy, giai đoạn 2023 - 2025, công ty cần đạt 53.487 – 55.187 tỷ đồng doanh thu, 1.943 – 2.143 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. 

 Nguồn: Lâm Anh tổng hợp từ BCTC của Đạm Phú Mỹ.

Về chỉ tiêu sản xuất, giai đoạn 2021 – 2025, công ty đặt mục tiêu sản xuất 3,98 – 4,06 triệu tấn đạm Phú Mỹ, 1,02 – 1,04 triệu tấn NPK Phú Mỹ, 55.000 – 60.000 tấn đạm Kêbo, 40.000 – 41.000 tấn phân bón hữu cơ.

Đối với hoá chất, Đạm Phú Mỹ lên kế hoạch sản xuất 345.000 – 360.000 tấn NH3 sản xuất bán thương mại, 60.000 – 70.000 tấn UFC-85/Formalin, 36.000 – 38.000 tấn DEF.

Về đầu tư, công ty tiếp tục thực hiện một số dự án: Dự án sản xuất Soda ash; dự án sản xuất Melamine; dự án xuất DEF; nhà máy NPK giai đoạn 2; Nhà máy Phân bón Hữu cơ giai đoạn 1; dự án nhà máy sản xuất oxy già (Đạm Phú Mỹ góp 51% vốn).

Ngoài ra, trong giai đoạn 2021 - 2025, công ty lên kế hoạch trở thành một trong những nhà sản xuất phân bón lớn tại thị trường Việt Nam, trong đó, chiếm 35% thị phần ure trong nước. Cùng với với đó là rộng sang lĩnh vực sản xuất, kinh doanh hóa chất cơ bản và hóa chất hóa dầu.

Lâm Anh

Xuất khẩu giảm liên tục nhưng vẫn có thặng dư thương mại, hỗ trợ ổn định tỷ giá
Dù xuất khẩu giảm liên tục so với cùng kỳ nhưng cán cân thương mại vẫn duy trì thặng dư, điều này góp phần đáng kể giúp tỷ giá ổn định.