|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Masan High-Tech Materials (MSR) đặt mục tiêu lãi 300 tỷ đồng năm 2023, muốn huy động vốn qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ

21:00 | 28/03/2023
Chia sẻ
Năm 2023, Masan High-Tech Materials đưa ra hai kịch bản doanh thu và đặt mục tiêu lãi sau thuế 300 tỷ đồng, gấp gần 3 lần so với cùng kỳ.

CTCP Masan High-Tech Materials (Mã: MSR) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023, dự kiến diễn ra tại Hà Nội vào ngày 18/4.

Mục tiêu lãi sau thuế 300 tỷ đồng

Trong năm 2023, công ty đặt ra hai kịch bản kinh doanh. Kịch bản thứ nhất, MSR đặt mục tiêu 16.500 tỷ đồng doanh thu tăng 6% so với cùng kỳ. Kịch bản thứ hai, công ty đặt mục tiêu 18.200 tỷ đồng doanh thu tăng 17% so với cùng kỳ.

Song, cả hai kịch bản kinh doanh đều lên kế hoạch 300 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 186% so với năm 2022.

Nguồn: Lâm Anh tổng hợp từ BCT của MSR.

Về việc tạm ứng cổ tức năm 2023, MSR dự kiến giao và cho phép HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc tùy thuộc vào kế hoạch kinh doanh và đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền, quyết định tỷ lệ tạm ứng cổ tức cụ thể, thời gian, phương thức chi trả và các vấn đề khác liên quan đến tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

Phương án trả cổ tức năm 2022 chưa được công bố.

Muốn chào bán cổ phiếu riêng lẻ, phát hành ESOP

Trong tài liệu gửi cổ đông, MSR có phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với giá 10.000 đồng/cp, tương đương giá cổ phiếu trên sàn kết phiên 28/3. Cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm, kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Cụ thể, số phiếu phát hành tối đa là 1% tổng số cổ phiếu đang lưu hành, tương đương gần 11 triệu cổ phiếu. Thời điểm phát hành sẽ do HĐQT quyết định sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Thêm vào đó, MSR còn muốn chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho tối đa 99 nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Số lượng cổ phiếu chào bán chưa được quyết định.

Đối với nhà đầu tư chiến lược, cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm, còn với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán

Số lần chào bán dự kiến là một lần hoặc nhiều lần trong năm 2023 hoặc cho đến trước ĐHĐCĐ thường niên 2024.

Giá chào bán sẽ không thấp hơn giá trị sổ sách một cổ phần theo BCTC hợp nhất đã được kiểm toán của công ty và HĐQT quyết định giá chào bán cụ thể.

Một nội dung khác trong tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2023 liên quan đến việc miễn nhiệm ông Akira Osada – thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 từ ngày 1/4/2023. Đồng thời, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2024.  

Lâm Anh

CEO WiGroup: Thanh khoản trung dài hạn và sức khỏe hệ thống ngân hàng không cho phép giảm mạnh lãi suất đầu ra
Theo CEO WiGroup, tỷ giá, lạm phát đều đang ủng hộ cho việc giảm thêm lãi suất điều hành, tuy nhiên thanh khoản hệ thống trung dài hạn và sức khỏe các ngân hàng không cho phép giảm nhanh lãi suất huy động và lãi suất cho vay.