|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Đạm Hà Bắc lại lỗ sau 6 quý có lãi liên tiếp

15:02 | 21/04/2023
Chia sẻ
Khoản lỗ lũy kế 3.104 tỷ đồng cuối quý I/2023 khiến vốn chủ sở hữu của Đạm Hà Bắc âm 382 tỷ đồng.

Ba tháng đầu năm, CTCP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc (Đạm Hà Bắc - Mã: DHB) ghi nhận 1.185 tỷ đồng doanh thu, giảm 39% so với cùng kỳ do giá Urê và NH3 giảm mạnh. Còn giá vốn bán hàng tăng 29% lên 1.104 tỷ đồng trong bối cảnh giá nguyên liệu đầu vào tăng cao, nguồn than thì thiếu hụt.

Trong kỳ, chi phí tài chính giảm 25% xuống 153 tỷ đồng chủ yếu là lãi vay. Trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp và bán hàng tăng không đáng kể. Kết quả, Đạm Hà Bắc lỗ 129 tỷ đồng trong khi quý I/2022 lãi 868 tỷ đồng. Đây là quý lỗ đầu tiên sau 6 quý có lãi trở lại.

Năm nay, công ty đặt mục tiêu 4.615 tỷ đồng doanh thu, 931 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Như vậy, Đạm Hà Bắc mới hoàn thành 26% kế hoạch doanh thu.

Nguồn: Lâm Anh tổng hợp từ BCTC Đạm Hà Bắc.

Tại ngày 31/1, tổng tài sản của công ty đạt 7.472 tỷ đồng, không thay đổi nhiều so với đầu năm. Khoản tiền, tương đương tiền, tiền gửi có kỳ hạn khoảng 382 tỷ đồng. Hàng tồn kho giảm 11% xuống 757 tỷ đồng.

Cuối quý I, tổng nợ vay của Đạm Hà Bắc khoảng 3.177 tỷ đồng, chiếm 43% tổng nguồn vốn. Vốn chủ sở hữu âm 382 tỷ đồng, trong đó, công ty ghi nhận tổng lỗ lũy kế lên tới 3.104 tỷ đồng.

Lâm Anh