|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Giá urê và NH3 vẫn cao, Đạm Hà Bắc (DHB) lãi ròng 347 tỷ quý III

20:00 | 19/10/2022
Chia sẻ
Đạm Hà Bắc lãi ròng 347 tỷ đồng trong quý III, tăng 199% so với cùng kỳ năm 2021.

CTCP Đạm và Hoá chất Hà Bắc (Mã: DHB) vừa có báo cáo tài chính quý III với doanh thu thuần đạt 1.747 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, giá vốn hàng bán tăng 42% lên 1.167 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp kỳ này của doanh nghiệp đạt 580 tỷ đồng, gấp 1,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Biên lợi nhuận gộp 33% trong khi kỳ trước đạt 32%. 

Doanh thu hoạt động tài chính kỳ này là 2.856 tỷ đồng, gấp 86 lần so với quý III/2021. Chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp thay đổi không đáng kể. 

Quý III, thị trường thuận lợi, giá urê cùng NH3 trên thế giới và trong nước ở mức cao so với cùng kỳ trong khi chi phí lãi vay giảm mạnh giúp doanh nghiệp lãi ròng 347 tỷ đồng, tăng 199% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Tuy nhiên, điểm bất lợi là giá dầu, giá than và các loại vật tư, nguyên liệu đầu vào khác tăng cao, nguồn than trong tình trạng thiếu hụt. Tỷ giá đồng USD tăng mạnh dẫn đến chi phí tăng và làm giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

 Nguồn: Lâm Anh tổng hợp từ Đạm Hà Bắc.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, DHB ghi nhận doanh thu đạt 5.294 tỷ đồng, tăng 73% và lợi nhuận sau thuế là 1.694 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ 293 tỷ. Năm nay, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu là 4.498 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 8,8 tỷ đồng. Như vậy, DHB đã vượt xa các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận trong năm.

Về tình hình tài chính, tại ngày 30/9, tổng tài sản của doanh nghiệp là 7.171 tỷ đồng, giảm 774 tỷ đồng so với đầu năm và nằm chủ yếu ở tài sản cố định (66%). Khoản tiền, tương đương tiền, tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn là 120 tỷ đồng. Hàng tồn kho là 509 tỷ đồng tại ngày 30/9, chủ yếu nguyên, vật liệu và không thay đổi quá nhiều so với đầu năm.

Về cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ vay của DHB là 2.986, chiếm 42% tổng nguồn vốn song không được thuyết minh.

Khoản lỗ luỹ kế còn 3.059 tỷ đồng tính tới cuối quý III khiến vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp âm 337 tỷ đồng.

CTCP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc là công ty con của Tập đoàn Hoá chất Việt Nam - nắm giữ 97,66% vốn điều lệ. Lĩnh vực kinh doanh chính là sản xuất phân đạm và các loại hóa chất và xây lắp công trình, kinh doanh điện.

Lâm Anh